Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Ειδικά προγράμματα απαιτούνται στα διαπολιτισμικά σχολεία.Παρά την σοβαρή και επίπονη προσπάθεια που καταβάλουν οι εκπαιδευτικοί στις Σάπες υπάρχουν ακόμη ορισμένα προβλήματα που έχουν την  πρόληψή τους στην δομή της τοπικής πραγματικότητας.
Στις μικρές τάξεις ιδιαίτερα υπάρχουν παιδιά με ελλιπή παρακολούθηση και παιδιά με ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Παρόλα αυτά τα ειδικά προγράμματα που πρέπει να λειτουργούν στις περιπτώσεις αυτές δυστυχώς δεν λειτουργούν στο βαθμό που θα έπρεπε παρά τις συνεχείς υπομνήσεις των διευθύνσεων των σχολείων και των εκπαιδευτικών.
Είναι αναγκαίο να τεθεί σε λειτουργία και να εφαρμοστεί ότι προβλέπεται για τα Διαπολιτισμικά σχολεία.
Να λειτουργήσουν ολιγομελή τμήματα, τμήματα υποδοχής, τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και όλα τα πρόγραμμα που έχουν προβλεφθεί από την ίδρυση αλλά και τους συμπληρωματικούς νόμους για αυτά τα σχολεία προκειμένου να εκπληρώσουν ολοκληρωμένα και χωρίς ελλείψεις την αποστολή τους.
Διαφορετικά το επίπεδο φοίτησης θα αποβαίνει σε βάρος της πλειοψηφίας των μαθητών αφού οι εκπαιδευτικοί α αναγκάζονται εντός της τάξης να πηγαίνουν ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω, ενώ δεν θα ωφεληθούν επαρκώς και τα παιδιά που υστερούν σε κάποιους τομείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: