Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

Καταγραφή κυψελών διαχείμανσης και καθορισμός δικαιούχων ενίσχυσης της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας
Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ανακοινώνεται ότι όλοι οι μελισσοκόμοι που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα θα πρέπει να
καθορίσουν τον αριθμό των κυψελών τους που είναι έτοιμες για διαχείμανση.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 31-
12-2016 σχετικό έντυπο αίτησης (Υπόδειγμα 1) που μπορούν να προμηθεύονται από τις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν , από τα Κέντρα
Μελισσοκομίας, από τους κατά τόπους Μελισσοκομικούς Συν/σμούς και Συλλόγους.
Επίσης οι δικαιούχοι της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»,
εφόσον πληρούν τα παρακάτω βασικά κριτήρια:
α) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες
β) είναι κάτοχοι τουλάχιστον 110 παραγωγικών κυψελών των οποίων η ακαθάριστη αξία της
παραγωγής είναι τουλάχιστον 8.000 Ευρώ
γ) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρημένου τουλάχιστον πριν από ένα έτος
από την ημερομηνία της αίτησης
δ) έχουν υποβάλλει την παραπάνω αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμανσης έως την 31-12-2016
θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο της αίτησης (Υπόδειγμα 2) που
μπορούν να προμηθεύονται όπως παραπάνω.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.
Ε.Π.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ α/α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: