Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016, ανήλθε σε 871.981 άτομα. Από αυτά 479.172 (ποσοστό 54,95%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 392.809 (ποσοστό 45,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 322.552 (ποσοστό 36,99%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 549.429  (ποσοστό 63,01%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016,  ανήλθε σε 72.760 άτομα. Από αυτά 27.784 (ποσοστό 38,19%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 44.976 (ποσοστό 61,81%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  27.914  (ποσοστό 38,36%) και οι γυναίκες σε 44.846  (ποσοστό 61,64%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 136.123 άτομα, από τα οποία οι 130.922 (ποσοστό 96,18%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.201 (ποσοστό 3,82%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 52.066 (ποσοστό 38,25%)  και οι γυναίκες σε 84.057  (ποσοστό 61,75%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 106.869 (ποσοστό 78,51%) είναι κοινοί, 2.950 (ποσοστό 2,17%) είναι οικοδόμοι, 5.201 (ποσοστό 3,82%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.460 (ποσοστό 1,07%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 19.576 (ποσοστό 14,38%) είναι εκπαιδευτικοί, και 67 (ποσοστό 0,05%) είναι λοιποί.             
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2016
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
896.562
871.981
-24.581
-2,74%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
77.024
72.760
-4.264
-5,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
117.042
136.123
19.081
16,30%Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
322.552
36,99%
27.914
38,36%
52.066
38,25%
Γυναίκες
549.429
63,01%
44.846
61,64%
84.057
61,75%
Σύνολο

871.981
100,00%
72.760
100,00%
136.123
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
6.346
0,73%
703
0,97%
85
0,06%
20-24  ετών
59.456
6,82%
2.625
3,61%
4.952
3,64%
25-29 ετών
109.304
12,54%
6.225
8,56%
20.141
14,80%
30-44  ετών
353.712
40,56%
25.223
34,67%
70.879
52,07%
45-54 ετών
200.154
22,95%
17.532
24,10%
29.099
21,38%
55-64 ετών
128.235
14,71%
16.816
23,11%
10.432
7,66%
65 ετών και άνω
14.774
1,69%
3.636
5,00%
535
0,39%
Σύνολο

871.981
100,00%
72.760
100,00%
136.123
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

34.396
3,94%
7.509
10,32%
3.365
2,47%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
258.533
29,65%
28.170
38,72%
28.916
21,24%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
410.121
47,03%
26.587
36,54%
55.929
41,09%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
168.931
19,37%
10.494
14,42%
47.913
35,20%
Σύνολο

871.981
100,00%
72.760
100,00%
136.123
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

810.763
92,98%
61.199
84,11%
126.195
92,71%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
12.224
1,40%
1.941
2,67%
2.345
1,72%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
48.994
5,62%
9.620
13,22%
7.583
5,57%
Σύνολο

871.981
100,00%
72.760
100,00%
136.123
100,00%
[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: