Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

13η συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α Μ Θ.
    Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  θα γίνει στις  13 -10 -2016  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

     Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:
        


1.1.
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ
Έγκριση 5ης τροποποίησης ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  της Περιφέρειας   Ανατολικής    
Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2016.
 Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος.


2.1.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ         
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,  κατά το B΄ Τρίμηνο 2016.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Τρύφων  Εξάρχου .
2.2.
Έγκριση 4ης τροποποίησης του  Προϋπολογισμού  της Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας και   Θράκης, Οικονομικού Έτους 2016.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Τρύφων  Εξάρχου .

2.3.
Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 155/2014 απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την  εκλογή αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική Συνέλευση της  ΕΝ.Π.Ε.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή  Κοσμίδου.

  3.1.


3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση  υλοποίησης προγράμματος – δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με τίτλο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης – εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς .
 3.2. 3.3.

Έγκριση  τροποποίησης  ποσοστού  συμμετοχής  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην   Εταιρεία   ΔΕΣΜ-ΟΣ  Α. Μ. Θ
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

Έγκριση περί οριστικής ή μη, ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» MIS 379438(Υποέργο 2).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ κ. Αναστάσιος Παράσχου .

3.4.
Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου  κ. Χρήστου Τρέλλη από τακτικό μέλος του Δ.Σ του Δικτύου  Αλληλεγγύης Ν. Έβρου και τροποποίηση της  218/2014  απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου με  τον ορισμό  αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και                  Θράκης κ. Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης.


3.5.
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για       την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ.) χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης. 
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος  Ζαγναφέρης.
3.6.
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ.) χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2017. 
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε  Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

3.7.
Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το υποέργο «Άδεια Διέλευσης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) σε σημείο διασταύρωσης του με την Επαρχιακή οδό Θερμά λουτρά Τραϊανουπολης- Δαδιά στην Χ.Θ. 0+26,3χλμ(C0073)»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε  Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

3.8.

Έγκριση  όρων της Διαπιστωτικής Πράξης  για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας    Εκπαίδευσης  που συμμετέχουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα κολύμβησης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Ε. Μ. Δ.) του Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης ΑΕ από και προς τις  σχολικές μονάδες στο Δημοτικό  Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου .
 Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς .


4.1.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της   Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου  Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης».                      
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε  Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

5.1.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επικύρωση τoυ απομαγνητοφωνημένου  πρακτικού  9ης,10ης,11ης & 12ης   συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και           Θράκης κ. Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης .

5.2.
Έγκριση  έκδοσης ψηφίσματος,  για  την υιοθέτηση των παρατηρήσεων της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την διατλαντική συμφωνία εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης.

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε  Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος .                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                               ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: