Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

«Συσκέψεις και πρωτοβουλίες για θέματα Natura 2000 και Τουρισμού στην ΠΑΜΘ»Παρουσία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Γεώργιου Παυλίδη πραγματοποιήθηκαν σήμερα 13/9/2016 στην Κομοτηνή, δύο συσκέψεις με θέματα που αφορούν άμεσα την Περιφέρεια.
Η πρώτη σύσκεψη αφορούσε  θέματα Natura 2000, για το νέο σχέδιο που προτείνεται από την Κυβέρνηση, το οποίο όμως τελεί υπό ασφυκτική ημερομηνία και ουσιαστικά χωρίς διαβούλευση με αποτέλεσμα να ζημιώνεται ο τόπος.
Ήδη είχαμε σοβαρά προβλήματα, στη χερσαία περιοχή της Περιφέρειάς μας, λόγω απαγορεύσεων τα οποία προσπαθούν να τα επεκτείνουν και στη θαλάσσια ζώνη. Με κοινή συμφωνία όλων αποφασίστηκε να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση προς όφελος και του τόπου και του περιβάλλοντος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Καβάλας κ. Θ. Μαρκόπουλος, Δράμας κ. Α. Πατακάκης, Ροδόπης κ. Χρ. Μέτιος, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Περιβάλλοντος κ. Κ. Βενετίδης και Αγροτικής Οικονομίας κ. Ν. Εφραιμίδης, η Εκτελεστική Γραμματέας κα. Ζωή Κοσμίδου, οι Γενικοί Δ/ντές Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, υπηρεσιακοί παράγοντες του Περιβάλλοντος και της Αλιείας, οι Σύλλογοι Αλιέων από όλη την Περιφέρεια και φυσικά ο Δ/ντης του ΙΝΑΛΕ κ. Α. Καλλιανιώτης.
Ο Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Όταν το 1996 προσδιορίστηκε η RAMSAR και στη συνέχεια η NATURA για την περιοχή μας, είχε πάρα πολλές αυθαιρεσίες. Ο τόπος χρειάζεται φύλακες ανάπτυξης, όπως αποφασίσαμε και στο χωροταξικό οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος της αλιείας, του περιβάλλοντος και της τουριστικής ανάπτυξης. Δεν μπορεί για την  προστασία της χελώνας, για την οποία άλλωστε φροντίζουμε, να απαγορεύσουμε όλες τις δραστηριότητες σε όλο τον τόπο μας. Δεν θα το επιτρέψουμε».
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δεύτερη σύσκεψη, για τα θέματα προγραμματισμού του Έτους Τουρισμού 2017, στην οποία προσδιορίστηκαν οι καίριες δράσεις για την παρουσίασή του, και οι χώροι όπου θα πραγματοποιηθούν οι σπουδαίες εκδηλώσεις, καθώς και το περιεχόμενό τους.
Στην ανωτέρω σύσκεψη συμμετείχαν προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη, οι χωρικοί και οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, η Εκτελεστική Γραμματέας όπως ανωτέρω, ο Εντεταλμένος Τουρισμού  κ. Αμοιρίδης και ο Γενικός Δ/ντης Προγραμματισμού κ. Καλούδης. 
Ακολούθησε αυτής τεχνική συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και των Γενικών Δ/νσεων Ανάπτυξης και Προγραμματισμού  για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων υλοποίησης των έργων Τουρισμού του 2017, κυρίως των εντασσομένων στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια: