Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στο ΚΥ Σαπών πραγματοποιείται η εξέταση ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (προληπτικός έλεγχος για την ανίχνευση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας).
Καλούνται οι γυναίκες να προσέρχονται στο ΚΥ Σαπών κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας.
Η εξέταση γίνεται δωρεάν.
Πληροφορίες στις Μαίες του ΚΥ Σαπών και στα τηλέφωνα:2532 3 50002 και 2532 3 50000.
                                                         Από τη Δ/νση του ΚΥ Σαπών

Δεν υπάρχουν σχόλια: