Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Αιτήσεις για την ΑΣΠΑΙΤΕ ΣαπώνΗλεκτρονικά υποβάλλονται από την Δευτέρα 22 Αυγούστου οι αιτήσεις εγγραφής παρακολούθησης των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών, στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Φέτος στο Παράρτημα θα γίνουν δεκτοί  200  ενδιαφερόμενοι.
Εξάλλου ηΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3127-7-2016 (Θ3.1) απόφαση της Δ.Ε. προκηρύσσει τη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των τμημάτων της για το ακαδ. έτος 2016-2017. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις «Επιστημονικού Συνεργάτη» και «Εργαστηριακού Συνεργάτη».
Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 13η-9-2016. Το σύστημα θα γίνει διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (http://www.aspete.gr/) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: