Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΝ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΦέρεται εἰς γνῶσιν πάντων ὅτι εἰσελθόντες εἰς τό στάδιον τῆς νηστείας γιά τήν Θεομητορικήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως καί Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πρός κατάλληλον δέ ψυχικήν καί πνευματικήν προετοιμασίαν, θά εὐρεθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὁ π. Φιλήμων ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νά διακονήσῃ το Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως. Ὁ Γέροντας θά εὐρίσκεται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Παναγίας ἀπό τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 10ης Αὐγούστου 2016 καί θά παραμείνῃ ἕως τό Σάββατον, 13ην Αὐγούστου 2016.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: