Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2016, ανήλθε σε 846.000 άτομα. Από αυτά 440.584 (ποσοστό 52,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 405.416 (ποσοστό 47,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.430 (ποσοστό 36,69%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 535.570  (ποσοστό 63,31%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2016, ανήλθε σε 127.631 άτομα. Από αυτά 59.107 (ποσοστό 46,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 68.524 (ποσοστό 53,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  45.620  (ποσοστό 35,74%) και οι γυναίκες σε 82.011  (ποσοστό 64,26%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Ιούλιο  2016 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 113.394 άτομα, από τα οποία οι 108.249 (ποσοστό 95,46%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.145 (ποσοστό 4,54%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 48.762  (ποσοστό 43,00%)  και οι γυναίκες σε 64.632  (ποσοστό 57,00%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 90.871 (ποσοστό 80,14%) είναι κοινοί, 4.095 (ποσοστό 3,61%) είναι οικοδόμοι, 5.145 (ποσοστό 4,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.636 (ποσοστό 1,44%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 11.608 (ποσοστό 10,24%) είναι εκπαιδευτικοί, και 39 (ποσοστό 0,03%) είναι λοιποί.             

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2016
ΙΟΥΝΙΟΣ
2016
ΙΟΥΛΙΟΣ
2016
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
827.133
846.000
18.867
2,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
122.892
127.631
4.739
3,86%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
88.336
113.394
25.058
28,37%


Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
310.430
36,69%
45.620
35,74%
48.762
43,00%
Γυναίκες
535.570
63,31%
82.011
64,26%
64.632
57,00%
Σύνολο

846.000
100,00%
127.631
100,00%
113.394
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
6.038
0,71%
1.012
0,79%
58
0,05%
20-24  ετών
55.938
6,61%
5.800
4,54%
4.529
3,99%
25-29 ετών
108.032
12,77%
13.142
10,30%
17.413
15,36%
30-44  ετών
350.004
41,37%
47.251
37,02%
59.121
52,14%
45-54 ετών
193.426
22,86%
29.525
23,13%
22.957
20,25%
55-64 ετών
119.867
14,17%
25.794
20,21%
8.873
7,82%
65 ετών και άνω
12.695
1,50%
5.107
4,00%
443
0,39%
Σύνολο

846.000
100,00%
127.631
100,00%
113.394
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

30.893
3,65%
9.344
7,32%
2.927
2,58%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
247.716
29,28%
44.875
35,16%
25.917
22,86%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
393.678
46,53%
48.858
38,28%
50.478
44,52%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
173.713
20,53%
24.554
19,24%
34.072
30,05%
Σύνολο

846.000
100,00%
127.631
100,00%
113.394
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

788.262
93,18%
112.643
88,26%
103.259
91,06%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
11.761
1,39%
2.434
1,91%
2.213
1,95%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
45.977
5,43%
12.554
9,84%
7.922
6,99%
Σύνολο

846.000
100,00%
127.631
100,00%
113.394
100,00%[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: