Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Διάθεση θέσεων στη λαϊκή αγορά Κομοτηνής Σας γνωστοποιούμε ότι θα διατεθούν τριάντα οκτώ(38) κενές θέσεις στη λαϊκή αγορά Κομοτηνής, ήτοι είκοσι οκτώ(28) σε επαγγελματίες και δέκα(10) σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας λαϊκής αγοράς (Α.Δ.Σ. 198/2016) τηρουμένων των άρθρων 3 & 5 του Ν.4264/14.
Η θέση που θα διεκδικείται από τους πωλητές, θα πρέπει να είναι όμορη στην ήδη υπάρχουσα του αδειούχου πωλητή. Οι παραγωγικές κενές θέσεις που φέρουν τους εξής αριθμούς: 2, 34, 50, 180, 181, 200, 395, 396, 397Β, 397Γ, θα διεκδικούνται μόνο από παραγωγούς. Οι επαγγελματικές κενές θέσεις που φέρουν τους εξής αριθμούς: 59, 60, 63, 64, 67, 73, 74, 75, 80, 97, 112, 114, 117, 128, 138, 149, 151, 159, 224, 244, 261, 263, 264, 381, 382, 387, 389, 428 θα διεκδικούνται μόνο από επαγγελματίες.    
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 19-07-2016 ημέρα Τρίτη έως 29-07-2016 ημέρα Παρασκευή. Για την χορήγηση των θέσεων, θα απαιτηθεί η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Η άδεια του πωλητή(φωτοτυπία) η οποία θα είναι σε ισχύ(θεωρημένη) β) Βεβαίωση εξόφλησης προηγουμένων ετών από το Δήμο.  
  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περεταίρω διευκρίνηση. 


Εσωτερική Διανομή
 1. Γραφ. Δημάρχου                                                                                        Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                 Δ.Τ.Ο.Α.

                                                                                           
                                                                                            ΣΙΜΠΕΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: