Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Ερώτηση του βουλευτή Έβρου ΣΥΡΙΖΑ Δ. Ρίζου για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω απαλλαγής ΦΠΑ ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντοςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Θέμα: «Στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω απαλλαγής ΦΠΑ ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος».

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην ανάκαμψη μιας οικονομίας. Ωστόσο, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον πλήττονται περισσότερο από όλες τις άλλες αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, όπως :
- Τους κεφαλαιακούς ελέγχους και τραπεζικούς περιορισμούς που ισχύουν μόνο στην Ελλάδα.
- Τα εξαιρετικά υψηλά επιτόκια σε σχέση με γείτονες χώρες (Ελλάδα 10%, Ιταλία 3%, Βουλγαρία 5% )
- Την παντελή έλλειψη τραπεζικών πιστώσεων (Ιταλία 90 ημέρες, Βουλγαρία 60 ημέρες, Ελλάδα 0 ημέρες )
- Την καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ σε σύγκριση με την συνεπή εφαρμογή της επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ στις εξαγωγικές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις άλλων κρατών (Ιταλία σε 30 ημέρες, Βουλγαρία σε 45 ημέρες, Ελλάδα μέσος όρος 8-12 μήνες).
Δεδομένης της κατάστασης, ένα σημαντικό εργαλείο επιβίωσης της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης είναι το Ειδικό Διπλότυπο Απαλλαγής ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ 1167/2015 και όπως ίσχυε και κατά τα προηγούμενα έτη από το 1993 (ΠΟΛ 1262/1993), που παρά τα προβλήματα που σημειώνονται στην εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση τουλάχιστον να προβλέπει τις χρηματικές ροές.
Αναμφισβήτητα το ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής είναι στοιχείο ενσωματωμένο στο κόστος παραγωγής, ειδικά δε σε ορισμένους κλάδους (όπως των πλαστικών) μπορεί να συμμετέχει έως και 30% στο συνολικό κόστος. Η μεταποίηση απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια και το νέο προϊόν χωρίς αυτή την ενέργεια δεν θα μπορούσε να εξαχθεί. Όμως, η εκ των υστέρων ερμηνεία της σχετικής με την απαλλαγή ΦΠΑ ΠΟΛ 1167/2015, που δόθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 (αρ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1026964 ΕΞ 2016/19.2.2016), ορίζει ότι: «Η απόκτηση αγαθών που δεν ενσωματώνονται άμεσα στα παραγόμενα προϊόντα, όπως ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής, πετρέλαιο, μεταχειρισμένο κλαρκ, καθώς και υπηρεσιών που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές (εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις), δεν εμπίπτουν στην εν λόγω απαλλαγή της με αριθ. ΠΟΛ.1167/29.7.2015 ΑΓΓΔΕ.».
Με βάση την παραπάνω ερμηνεία αίρεται η δυνατότητα χρήσης του Ειδικού Διπλότυπου Απαλλαγής από τον ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εξαγόμενων προϊόντων, η οποία επιτρεπόταν από το 1993 μέχρι την εν λόγω ερμηνευτική επιστολή, όπως προαναφέρθηκε. Το μέτρο που προκύπτει από την ερμηνεία της ΠΟΛ προκαλεί, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, σοβαρό κόστος αρχικά στη ρευστότητα της εξαγωγικής επιχείρησης και τελικά στη μείωση εσόδων για το κράτος, αφού η επιχείρηση εξαγωγών που θα στερηθεί αυτήν την απαλλαγή θα μειώσει αναγκαστικά τις εξαγωγές και μοιραία θα μειωθούν τα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα.
Συνεπώς προκύπτει το εύλογο ερώτημα: με ποιο επιχείρημα η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών συνήγαγε - αποφάσισε ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν ενσωματώνεται στο κόστος παραγωγής εξ αρχής και σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ανεξαρτήτως του είδους του εξαγομένου προϊόντος; Αν πράγματι υπάρχουν περιπτώσεις που η ηλεκτρική ενέργεια δεν ενσωματώνεται στο παραγόμενο προϊόν, θα πρέπει το Υπουργείο να εκδώσει διευκρινίσεις που να τις αποκλείουν - ενδεχομένως - από το μέτρο. Ο εξ αρχής και εξ ορισμού οριζόντιος αποκλεισμός, όμως, είναι άδικος, αναποτελεσματικός και σε πολλές περιπτώσεις καταστροφικός, αφού, για παράδειγμα, ένα εργοστάστιο πλαστικών αν για ένα μήνα δεν παράγει, καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια της τάξης των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ενδεικτικά, ενώ αν έχει παραγωγή η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να φθάσει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
Σημαντικό, επίσης, θέμα προκύπτει και με την αναδρομικότητα της ερμηνευτικής διάταξης, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με τα απαλλακτικά που εκδόθηκαν το 2015, δεδομένου ότι η ΠΟΛ 1167 ισχύει από 29/7/2015 και η ερμηνεία δημοσιεύθηκε στις 19/2/2016. Σε περίπτωση που ισχύσει η αναδρομικότητα, προκαλούνται μεγάλα προβλήματα στο κλείσιμο των ισολογισμών και στον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων.
Επειδή η τόνωση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση (δήλωση Υπουργού κ. Αλέξη Χαρίτση στις 27 Μάϊου 2016 κατά την συνάντησή του με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος),
Επειδή για την ανάκαμψη της οικονομίας απαιτείται ένα δημοσιονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον σταθερότητας και εμπιστοσύνης εν τοις πράγμασι και όχι απλώς σε επίπεδο διακηρύξεων,
Επειδή η δυνατότητα χρήσης του Ειδικού Διπλότυπου Απαλλαγής από τον ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εξαγομένων προϊόντων αποτελεί ένα εργαλείο για τις δοκιμαζόμενες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με αντίξοες συνθήκες,
Επειδή η αναδρομικότητα της άρσης της δυνατότητας χρήσης του Ειδικού Διπλότυπου Απαλλαγής από τον ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εξαγομένων προϊόντων θα «τινάξει στον αέρα» τους προϋπολογισμούς των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
Επειδή είναι απολύτως εύλογο και δίκαιο το αίτημα των εξαγωγικών επιχειρήσεων να τροποποιηθεί άμεσα η ερμηνευτική διάταξη ούτως, ώστε να περιλαμβάνει και το ηλεκτρικό ρεύμα στα αγαθά που δικαιούνται απαλλαγής ΦΠΑ, δεδομένου ότι αποτελεί σοβαρό στοιχείο κόστους και σε κάθε περίπτωση να εξαιρεθεί το 2015 από την ανάγκη εφαρμογής της επίμαχης ερμηνείας, τουλάχιστον μέχρι μετά από διαβουλεύσεις να δοθεί μια δίκαιη λύση.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Προτίθενται να επανεξετάσουν την ερμηνευτική διάταξη της εφαρμογής της ΠΟΛ 1167/2015 στην κατεύθυνση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εξαγομένων προϊόντων;
2. Τι σκοπεύουν να πράξουν σχετικά με την αναδρομικότητα της άρσης της δυνατότητας χρήσης του Ειδικού Διπλότυπου Απαλλαγής από τον ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την έκδοση τυχόν νέας απόφασης;
3. Είναι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης να επιταχύνει την επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια: