Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝΠρόσφατα δημοσιεύματα (Free Sunday στις 13 και 16/17 Ιουλίου, Εφημερίδα των Συντακτών στις 21 Ιουλίου 2016), αναφέρουν χειρισμούς του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά με την δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας προσφύγων, οι οποίοι εγείρουν σημαντικά ερωτήματα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, το συγκεκριμένο Υπουργείο απέρριψε προσφορά από την ανθρωπιστική οργάνωση ASB, ανοικοδόμησης δομής φιλοξενίας 1500 ατόμων, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στα Διαβατά, διότι έκρινε ότι το ύψος της χρηματοδότησης των 2,5 εκ. €, ήταν ανεπαρκές, ενώ τόσο η προσφέρουσα οργάνωση (μια από τις αρχαιότερες οργανώσεις στην Γερμανία με  1,1 εκ μέλη), όσο και η Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG-ECHO) της ΕΕ, έκριναν το ποσό αυτό επαρκές.
Το υπουργείο αντιπρότεινε έναν προϋπολογισμό 8,6 εκ. €, δηλαδή τρεισήμισι φορές υψηλότερο, χωρίς εντούτοις να είναι γνωστός ο λόγος της τεράστιας αυτής απόκλισης προς τα πάνω. Ταυτόχρονα, διεθνείς θεσμικοί οργανισμοί , καθ’ ύλην αρμόδιοι για το θέμα αυτό, όπως π.χ. η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, θεωρούν το ποσό των 2,5 εκ. € επαρκέστατο. Η ASB, δηλώνοντας την αδυναμία της να καλύψει μια δαπάνη 8,6 εκ. €, προσφέρθηκε να συζητήσει ενδεχόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της προσφοράς της. Το υπουργείο απάντησε ότι δεν προτίθεται να συζητήσει άλλη προσφορά, πλην αυτής των 8,6 εκ, με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία αξιοποίησης των χρημάτων της ΕΕ, ενώ το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει την πιεστική ανάγκη γρήγορης ανέγερσης νέων δομών φιλοξενίας.
Ταυτόχρονα, τρεισήμισι μήνες μετά την ψήφιση με επείγουσα διαδικασία του ν. 4375/2016, διαπιστώνεται ότι ουσιαστικά καμία από τις διατάξεις του σχετικά με το «προσφυγικό» δεν έχουν εφαρμοστεί. Το καθεστώς των δομών φιλοξενίας παραμένει ως ήταν, χωρίς τους Διοικητές και Διευθυντές που προβλέπει ο νόμος, ενώ το υπουργείο έχει προχωρήσει σε διορισμό άτυπων προσωρινών συντονιστών.
Από τα γεγονότα αυτά προκύπτουν θέματα ουσίας αλλά και ερωτήματα για την ορθή λειτουργία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1)      Ποιες τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου αξιολόγησαν την πρόταση της ASB των 2,5 εκ.; Ποιο ήταν το πόρισμά τους;
2)      Ποιες τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου κατάρτισαν την πρόταση των 8,6 εκ.;
3)      Για ποιον λόγο το Υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε στην πρόθεση της ASB , να συζητήσει νέα προσφορά, πέραν των 2,5 εκ. €, και απέρριψε εκ των προτέρων κάθε ενδεχόμενο ανάληψης έργου της συγκεκριμένης οργάνωσης στην συγκεκριμένη τοποθεσία ;
4)      Ποιος φορέας του Υπουργείου και με ποια αιτιολόγηση αποφάσισε και κοινοποίησε στην ASB, την απόρριψη της προσφοράς των 2,5 εκ. ευρώ καθώς και την άρνηση συζήτησης για νέα προσφορά;
5)      Για ποιο λόγο δεν έχουν οριστεί οι διοικήσεις των δομών, βάσει του Ν. 4375 και δεν έχουν οριστεί οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής, που έχει αναλάβει από 6 Απριλίου 2016;
6)      Για ποιο λόγο το Υπουργείο έχει ορίσει άτυπους προσωρινούς συντονιστές των δομών, ενώ ο Ν. 4375 προβλέπει διορισμό σταθερών θεσμικών Διοικητών και Διευθυντών.
7)      Με ποια διαδικασία, ποια κριτήρια και ποια χρηματοδότηση ορίστηκαν οι άτυποι προσωρινοί συντονιστές των δομών φιλοξενίας;

Και παρακαλούμε να μας προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα, σχετικά με την ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου:
¨        Την πρόταση της ASB και την αξιολόγησή της από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
¨        Την οικονομοτεχνική πρόταση του Υπουργείου, ύψους 8,6 εκ.
¨        Την απορριπτική απάντηση του Υπουργείου στις προτάσεις της ASB.
¨        Τον κατάλογο των άτυπων προσωρινών συντονιστών ανά δομή φιλοξενίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: