Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2016, ανήλθε σε 827.133 άτομα. Από αυτά 437.751 (ποσοστό 52,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 389.382 (ποσοστό 47,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.141 (ποσοστό 37,50%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 516.992  (ποσοστό 62,50%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2016, ανήλθε σε 122.892 άτομα. Από αυτά 58.950 (ποσοστό 47,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 63.942 (ποσοστό 52,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  44.520  (ποσοστό 36,23%) και οι γυναίκες σε 78.372  (ποσοστό 63,77%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Ιούνιο 2016 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 88.336 άτομα, από τα οποία οι 82.649 (ποσοστό 93,56%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.687 (ποσοστό 6,44%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.125  (ποσοστό 48,82%)  και οι γυναίκες σε 45.211  (ποσοστό 51,18%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 75.998 (ποσοστό 86,03%) είναι κοινοί, 4.308 (ποσοστό 4,88%) είναι οικοδόμοι, 5.687 (ποσοστό 6,44%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.612 (ποσοστό 1,82%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 703 (ποσοστό 0,80%) είναι εκπαιδευτικοί, και 28 (ποσοστό 0,03%) είναι λοιποί.             


Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2016
ΜΑΪΟΣ
2016
ΙΟΥΝΙΟΣ
2016
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
821.673
827.133
5.460
0,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
117.889
122.892
5.003
4,24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
73.509
88.336
14.827
20,17%


Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
310.141
37,50%
44.520
36,23%
43.125
48,82%
Γυναίκες
516.992
62,50%
78.372
63,77%
45.211
51,18%
Σύνολο

827.133
100,00%
122.892
100,00%
88.336
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
6.176
0,75%
1.014
0,83%
60
0,07%
20-24  ετών
56.281
6,80%
5.863
4,77%
4.158
4,71%
25-29 ετών
106.908
12,93%
13.183
10,73%
12.252
13,87%
30-44  ετών
338.621
40,94%
44.183
35,95%
45.346
51,33%
45-54 ετών
188.633
22,81%
28.174
22,93%
18.629
21,09%
55-64 ετών
118.141
14,28%
25.455
20,71%
7.532
8,53%
65 ετών και άνω
12.373
1,50%
5.020
4,08%
359
0,41%
Σύνολο

827.133
100,00%
122.892
100,00%
88.336
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

29.680
3,59%
8.828
7,18%
2.760
3,12%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
245.659
29,70%
44.551
36,25%
24.111
27,29%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
390.134
47,17%
47.887
38,97%
44.045
49,86%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
161.660
19,54%
21.626
17,60%
17.420
19,72%
Σύνολο

827.133
100,00%
122.892
100,00%
88.336
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

770.152
93,11%
107.847
87,76%
78.456
88,82%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
11.589
1,40%
2.470
2,01%
1.980
2,24%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
45.392
5,49%
12.575
10,23%
7.900
8,94%
Σύνολο

827.133
100,00%
122.892
100,00%
88.336
100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: