Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

«Χρηματοδότηση Εργασιών συντήρησης βασικού οδικού δασικού δικτύου και προστασίας δασών από την Περιφέρεια»Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στηρίζει την υλοποίηση σειράς σημαντικών έργων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργα προστασίας δασών με την απόφαση του Περιφερειάρχη για έγκριση διάθεσης πιστώσεων συνολικού προϋπολογισμού 375.318,16€.


Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν από τα δασαρχεία της Περιφέρειάς μας και αφορούν κυρίως επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και λοιπές εργασίες προστασίας δασών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Ήδη μέχρι τώρα εξ’ αυτών έχουν διατεθεί 224.000 € , ενώ με την παρούσα απόφαση θα εκτελεστούν αναλυτικά  ανά δασαρχείο έργα συντήρησης ως εξής:

·         Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης : έργα 20.000 €
·         Δασαρχείο Σουφλίου: 13.000
·         Δασαρχείο Διδ/χου 13.000 €
·         Δασαρχείο Ξάνθης 12.000 €
·         Δασαρχείο Σταυρούπολης: 5.000 €
·         Δασαρχείο Καβάλας: 18 .000 €
·         Δασαρχείο Θάσου: 16.000 €
·         Δασαρχείο Δράμας: 18.000 €
·         Δασαρχείο Κάτω Νευροκοπίου: 7.000 €
·         Δασαρχείο Ροδόπης: 12.000 €
·         Λοιπές εργασίες 17.368,16 €

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Οι εργασίες συντήρησης προστασίας δασικού οδικού δικτύου και προστασίας δασών αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρειά μας, τόσο στα πλαίσια της προστασίας των δασών του περιβάλλοντος, όσο και της ανάδειξης του φυσικού μας πλούτου ως στοιχείου της τουριστικής μας ταυτότητας, αλλά και στα πλαίσια της ενίσχυσης της απασχόλησης στον κλάδο της δασοπονίας».

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: