Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα καπνάΕρώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή του Ποταμιού, Μίλτο Κύρκο, για το θέμα του αποκλεισμού του καπνού από τα προϊόντα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις και την προοπτική ενίσχυσης της ποικιλίας του Μπασμά στην Θράκη.
Η ερώτηση κακατέθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης-παρέμβασης του βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ και αντιπροσωπείας καπνοπαραγωγών από την Ροδόπη, στις Βρυξέλλες   

Ο αποκλεισμός του καπνού από τα προϊόντα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην κοινωνική ισορροπία και ευημερία εκτεταμένων περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται μάλιστα για την πτωχότερη περιοχή της ελληνικής επικράτειας , μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της βιοπορίζεται αποκλειστικά από την καλλιέργεια του καπνού (Μπασμά), μολονότι ένα άλλο τμήμα αυτών έχει οδηγηθεί σε άλλες καλλιέργειες. 
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
α) Αν υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση των παραγωγών ανεξαρτήτως του παραγώμενου προϊόντος και εφόσον πληρούνται οι όροι περιβαλλοντικής προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης;
β) Αν είναι δυνατή και σύμφωνη με τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ η απορρόφηση πόρων από ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που παράγουν καπνό, όπως η Θρακη, μέσω της διαδικασίας που επιτρέπει σε κάθε μέλος να επιδοτήσει  περιοχές της επικράτειας της από τους αδιάθετους πόρους, εφόσον κριθεί ότι επλήγησαν λογω ανισοκατανομής;

Δεν υπάρχουν σχόλια: