Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠρος το
Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
κ. Πιτσιλή Γεώργιο
Αθήνα


ΘΕΜΑ:  Διατήρηση Τελωνείου Κομοτηνής στην Α’ Τάξη


                Με την υπ’αριθμ. ΑΥΟ «Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) απόφαση, «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β’865, 1079 και 1846)» του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό της καθ’ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, γνωστοποιήθηκε ότι από 1-9-2016 ανακαθορίζεται το επίπεδο του Τελωνείου Κομοτηνής από Α’ Τάξης (επίπεδο Διεύθυνσης) σε Β’ Τάξης (επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος).


                Η παραπάνω απόφαση, που θα εφαρμοστεί από 1-9-2016, αποτελεί αναμφιβόλως μια ακόμη υποβάθμιση της Ροδόπης η οποία θα επιφέρει επιπλέον:
1.            Αύξηση του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου
2.            Προβλήματα στην τοπική αγορά λόγω ανεξέλεγκτης παράνομης εισόδου και διάθεσης στο      καταναλωτικό κοινό πληθώρας προϊόντων.
3.            Προβλήματα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και        των πολιτών.
4.            Κινδύνους για την δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια.
5.            Απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

                Η υποβάθμιση των τελωνείων ήταν κάτι που φημολογούνταν εδώ και πολύ καιρό, μάλιστα σε κάποιες περιοχές βουλευτές είχαν αναδείξει το θέμα για να προλάβουν την όποια υποβάθμιση τελωνείων των περιοχών τους.

                Δυστυχώς οι ενστάσεις και παρατηρήσεις των τοπικών φορέων της Ροδόπης για το Τελωνείο Κομοτηνής δεν εισακούστηκαν, παρ’όλες τις εξαγγελίες κατανόησης των Υπουργείων και φορέων του κέντρου αφού παραδέχονται ότι πρόκειται για μια περιοχή που συνθλίβεται ανάμεσα σε Βουλγαρία και Τουρκία με άνισο επιχειρηματικό περιβάλλον (μικρή φορολογία) και πλήττεται από το παρεμπόριο και λαθρεμπόριο.

                Εκτός από το Τελωνείο Κομοτηνής, υποβαθμίζονται σε Β΄Τάξης και τα Τελωνεία Ορεστιάδας (θα υπάγεται και αυτό στο τελωνείο Αλεξανδρούπολης), καθώς και της Ξάνθης και Δράμας που θα υπάγονται στο Τελωνείο Καβάλας.
                Δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι από τα εννέα (9) συνολικά Τελωνεία σε όλη την Ελλάδα που υποβαθμίζονται από Α’ σε Β’ Τάξης τα τέσσερα (4) βρίσκονται στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και εξ αυτών τα τρία στην Θράκη.

                Η υποβάθμιση ουσιαστικά είναι κλείσιμο των τελωνείων και επανασύστασή τους ως τελωνεία β’ κατηγορίας δεδομένου ότι θα υπάρξει μετακίνηση προσωπικού τόσο προς τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) όσο και προς τα τελωνεία Α’ Τάξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγα χρόνια, με βάση και πάλι κυβερνητικούς σχεδιασμούς, κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση του τελωνείου Κομοτηνής με προσωπικό και κατόπιν διαδικασίας προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ στο τελωνείο Κομοτηνής υπηρετούσαν είκοσι ένας (21) υπάλληλοι.

                Σήμερα με το άνοιγμα του κάθετου άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας η συμβολή του Τελωνείου Κομοτηνής στη διεκπεραίωση τελωνειακών εργασιών, στην πάταξη του λαθρεμπορίου θεωρείται καθοριστικής σημασίας. Η συχνή παρουσία του Τελωνείου Κομοτηνής στον διασυνοριακό σταθμό Νυμφαία-Μακάζα και η διεξαγωγή προληπτικών ελέγχων διασφαλίζουν, αναμφιβόλως, τόσο τα συμφέροντα της τοπικής αγοράς όσο και του Ελληνικού Δημοσίου.

                Δημιουργείται λοιπόν το εύλογο ερώτημα ποια σκοπιμότητα ή ποιοι λόγοι οδήγησαν σε αυτήν την κυβερνητική επιλογή που αποτελεί χωρίς αμφιβολία τραγικό λάθος κατόπιν της επικείμενης λειτουργίας του καθέτους άξονα Μακάζα-Νυμφαία και για εμπορευματική κίνηση;

                Η Κινητή Ομάδα Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) που προβλέπεται να συσταθεί στο Τελωνείο Κομοτηνής, θα στελεχωθεί από δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους και θα έχει χωρική αρμοδιότητα σε όλη την Ροδόπη, σε όλο το Έβρο και ενδεχομένως και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

                Ο διασυνοριακός Σταθμός του Ορμενίου στον Βόρειο Έβρο, σημαντική πύλη εισόδου εμπορευμάτων, καθώς και η διασυνοριακή σύνδεση με τη Βουλγαρία μέσω Κυπρίνου, στην περιοχή του Διδυμοτείχου, απέχουν 220 χλμ και 200 χλμ αντίστοιχα από την Κομοτηνή. Επίσης δεν θα πρέπει να υποτιμούνται η ανάγκη τελωνειακής επιτήρησης όλης της παρόχθιας περιοχής του Έβρου ποταμού ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες καθώς και η Τελωνειακή παρουσία επί της Εγνατίας οδού. Όσον αφορά τον διασυνοριακό σταθμό της Νυμφαίας στη Ροδόπη, ο οποίος απέχει μόλις 13 χλμ από την Εγνατία οδό και 15 χλμ από το κέντρο της Κομοτηνής, η διέλευση επιβατικών αυτοκινήτων αυξάνεται συνεχώς παράλληλα με την επιχειρηματική δραστηριότητα μεταξύ των δυο πλευρών ενώ εντός του 2016 αναμένεται να επιτραπεί η κυκλοφορία και επικαθήμενων φορτηγών.

                Η γειτονική χώρα Βουλγαρία για την διαφύλαξη των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων της και την προστασία των επαγγελματιών αλλά και των απλών πολιτών της διατήρησε σε όλες της διασυνοριακές πύλες εισόδου με την Ελλάδα οργανωμένα κλιμάκια Τελωνειακών υπαλλήλων σε 24ωρη βάση τόσο για την διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου όσο και την πάταξη του λαθρεμπορίου.

                Η λειτουργία διασυνοριακών κλιμακίων ελέγχου θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών για τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς επίσης στην μείωση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών με εικονικά φορολογικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί πρωτοβουλία ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το φαινόμενο της παράνομης εισόδου και διακίνησης, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, εμπορευμάτων αμφιβόλου προέλευσης και προδιαγραφών σε συνεργασία κάθε φορά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

                Γεννάται λοιπόν το ερώτημα γιατί δεν υπάρχει 24ωρη τελωνειακή παρουσία σε όλους τους διασυνοριακούς σταθμούς με τη Βουλγαρία δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης παραβατικότητας λαθρεμπορικού και όχι μόνο χαρακτήρα;

                Μετά από τα παραπάνω προτείνουμε:
1.            Διατήρηση του Τελωνείου Κομοτηνής ως Α’ Τάξης με σταθερό κλιμάκιο ελέγχου στο διασυνοριακό      σταθμό Νυμφαία-Μακάζα και ταυτόχρονη ενίσχυση του Τελωνείου Κομοτηνής με τουλάιχστον δώδεκα (12) υπαλλήλους.
2.            Διατήρηση των δύο υφιστάμενων Τμημάτων και επιπλέον
3.            Επαναλειτουργία του Τμήματος Πληροφοριών Παραποιημένων και Δίωξης.
4.            Μετεγκατάσταση του Τελωνείου Κομοτηνής στην ΒΙ.ΠΕ.Κομοτηνής όπου υπάρχουν διαθέσιμοι              χώροι και άμεση σύνδεση με την Εγνατία οδό.

                Η διατήρηση του Τελωνείου Κομοτηνής ως Α’ Τάξης και η λειτουργία μονίμου κλιμακίου στη Νυμφαία θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών εργασιών, στη μείωση του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου, στον έλεγχο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, της άγριας πανίδας και χλωρίδας και την ασφάλεια.

                Οι παραπάνω παρατηρήσεις και προτάσεις μας πηγάζουν από το αγνό ενδιαφέρον και την αγάπη μας για την Ροδόπη και τη Ελλάδα και θα έχουν αναμφιβόλως ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσιών εσόδων, την προστασία του πολίτη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣκ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. (Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ)ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: