Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

«ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης από το 2013 με σχετικά υπομνήματά του στα αρμόδια Υπουργεία, επεσήμανε την αναγκαιότητα όχι μόνο διατήρησης αλλά και αύξησης των αρμοδιοτήτων του Τελωνείου Κομοτηνής διαισθανόμενο τις αυξημένες ανάγκες που υπήρχαν αλλά και θα προέκυπταν για τελωνειακούς ελέγχους στο παρεμπόριο και λαθρεμπόριο.

Είναι γεγονός ότι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, μετά τη διάνοιξη της συνοριακής διέλευσης από τη Νυμφαία και την επικείμενη έναρξη εμπορευματικών μεταφορών, είναι αναγκαία η αύξηση των αρμοδιοτήτων του τελωνείου Κομοτηνής και η περαιτέρω επάνδρωσή του. Αντί αυτού το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική απόφασή του υποβαθμίζει το τελωνείο Κομοτηνής από Α’ Τάξης που είναι σήμερα σε Β’ Τάξη, από 1-9-2016.


Το Επιμελητήριο επανέρχεται και πάλι στο θέμα, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στην Κομοτηνή και προκαλεί σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς, την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 20.30’ στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, προκειμένου να θέσει εκ νέου μέσα από τις κοινές θέσεις των φορέων, την αναγκαιότητα όχι μόνο διατήρησης του τελωνείου Κομοτηνής στην Α’ Τάξη αλλά και επιπλέον την επάνδρωσή του και την αύξηση των αρμοδιοτήτων του ώστε να καταστεί αποτελεσματικός ο τελωνειακός έλεγχος στη Ροδόπη με άμεσο όφελος στην τοπική αγορά αλλά και την ελληνική οικονομία.ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: