Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝTo Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 141/2014, οι κάτοχοι
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής τα οποία
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78 και οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης

δεξαμενόπλοιων, Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, καθώς και οι κάτοχοι Πιστοποιητικών εκπαίδευσης Σωστικών
Πυροσβεστικών Μέσων, οφείλουν να αντικαταστήσουν τα κατεχόμενα πιστοποιητικά με νέου τύπου
(Α.Ν.Ι.), εντός των τασσόμενων προθεσμιών, με ημερομηνία λήξης την 31-12-2016, δεδομένου ότι τα
(Α.Ν.Ι.) που θα εκδίδονται ή θα ισχύουν μετά την 01-01-2017, θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις
της ΔΣ STCW 78 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ/ Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ/Γρ. ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΗΛ: 2551028734 και για την
ανανέωση Πιστοποιητικών εκπαίδευσης Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων με: ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΛ.23920 34200.
Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. (Τ) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Δημήτριος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: