Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Ερώτηση του Βουλευτή Δ. Ρίζου «Δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) για τη διαχείριση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών»ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-          Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-          Οικονομικών
-          Υγείας
-          Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα:  «Δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) για τη διαχείριση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών»

Κατόπιν αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα γίνει δέκτρια πακέτου στήριξης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ κατά το διάστημα 2016 - 2018, το οποίο και θα χορηγηθεί τμηματικά από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ως ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος του ως άνω ποσού θα διοχετευθεί μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παροχής ανθρωπιστικής βοηθείας και μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών υποστήριξης αναλόγου χαρακτήρα, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.


Ικανός αριθμός αυτών των Μ.Κ.Ο έχουν καταθέσει – και καταθέτουν – τα διαπιστευτήριά τους, τόσο για την επάρκειά τους, όσο και για την έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία τους απέναντι στο γενικευμένο φαινόμενο της μεταναστευτικής κρίσης, που σοβεί. Παρά ταύτα, στη συνείδηση και την αντίληψη της κοινής γνώμης έχουν περιέλθει και κρούσματα με Μ.Κ.Ο, οι οποίες παράγουν δυσανάλογα μικρό και/ή αναποτελεσματικό έργο εν συγκρίσει με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις οι Μ.Κ.Ο. απασχολούν επιστημονικό προσωπικό, συχνότατα, υψηλής ακαδημαϊκής αξίας, με ευέλικτες σχέσεις εργασίας, που έχουν χαρακτηριστικά τον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα απασχόλησης, τις πενιχρές αμοιβές και την ανασφάλιστη εργασία.  Έχει παρατηρηθεί πως όσες Μ.Κ.Ο. δρουν παραβιάζοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων ή υλοποιώντας έργο που υπολείπεται των κονδυλίων που λαμβάνουν, συμβάλλουν στη δημιουργία γενικευμένου προβληματισμού, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις, ενθαρρύνει έως και το μηδενισμό, πλήττοντας έτσι το κύρος ακόμη και εκείνων των Μ.Κ.Ο.,  που με συνέπεια, αυταπάρνηση, αξιοπιστία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, προσφέρουν διαχρονικά σημαντική αρωγή στους τομείς της ανθρωπιστικής δράσης, της κοινωνικής πολιτικής και της ολιστικής υγειονομικής υποστήριξης.

Με την ισχυρή πεποίθηση ότι η ηγεσία των ανωτέρω Υπουργείων ασπάζεται μέρος των ανωτέρω απόψεων και δοκίμως εγερθέντων προβληματισμών περί του ελέγχου της δράσεως αλλά και την ανάγκη συντονισμού των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην ελληνική επικράτεια αναφορικά με το ευαίσθητο αυτό ζήτημα της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης και της υποστήριξης των προσφύγων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

1.   Ποιος είναι ο αριθμός των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που εμπλέκονται –κατά την παρούσα φάση– στην υποστήριξη των μεταναστευτικών/προσφυγικών πληθυσμών και ποιός υπήρξε συνολικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια ;
2.    Ποιό το ύψος της χρηματοδότησης, που έχουν λάβει έως τώρα, τί προβλέπεται να λάβουν στο άμεσο μέλλον και για ποιό αντικείμενο εργασίας συγκεκριμένα;
3.       Έχει γίνει κάποια αξιολόγηση του παραγόμενου έργου αυτών από κάποιο ελεγκτικό φορέα του αρμοδίου Υπουργείου ή άλλου κρατικού φορέα; Αν ναι, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τα αποτελέσματα, που έχετε στη διάθεσή σας.
4.      Υπάρχει ή προβλέπεται να αναπτυχθεί κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός που να είναι επιφορτισμένος ή θα επιφορτισθεί με το έργο του καταμερισμού στις διάφορες Μ.Κ.Ο. των λαμβανόμενων ως άνω κονδυλίων καθώς και του ελέγχου της διαχείρισης των εν λόγω κονδυλίων από αυτές για τη διασφάλισης διαφάνειας και συνάμα αποτελεσματικότητας;  
5.      Με βάση ποιά κριτήρια και από ποιόν/ούς φορέα/είς γίνεται ή πρόκειται να γίνει η επιλογή των Μ.Κ.Ο. που λαμβάνουν ή/και θα λάβουν την οποία χρηματοδότηση για την προώθηση δράσεων που αφορούν την υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών; 
6.      Σε τί βαθμό έχουν οι εμπλακείσες/εμπλεκόμενες Μ.Κ.Ο. συμβάλλει στον τομέα της απασχόλησης και δη στην κατεύθυνση της ανάσχεσης των μεγάλων ποσοστών ανεργίας την τελευταία τετραετία, και ποιές μορφές/σχέσεις εργασίας έχουν προωθήσει σχετικώς;
7.    Ποια μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να υπάρξει  συντονισμός των Μ.Κ.Ο., οι οποίες σε επίπεδο χώρας εμπλέκονται στην υποστήριξη των προσφύγων/μεταναστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του προσφυγικού/ μεταναστευτικού ζητήματος εκ μέρους της πολιτείας και των Μ.Κ.Ο. που χρηματοδοτούνται;

Δεν υπάρχουν σχόλια: