Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗἩ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς συμμεριζομένη τόν πόνον καί τήν θλίψιν τῶν μεταναστῶν καί στήν προσπάθειαν τῆς μερικῆς ἀνακουφίσεώς των ἀπευθύνει ἔκκλησιν πρός τό εὐσεβές πλήρωμά της γνωρίζουσα τήν εὐαισθησίαν καί τήν ἔμπρακτον διάθεσιν συμπαραστάσεως τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν μας καί παρακαλεῖ διά τήν συγκέντρωσιν ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ εἰς τάς Ἐνορίας τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς διά τῶν παρακάτω χρησίμων εἰδῶν: 


Κουβέρτες, Πετσέτες, Βρεφικά γάλατα & γάλα διαρκείας, παιδικές τροφές, ὄσπρια, ζυμαρικά, κονσέρβες (ὄχι χοιρινό), μπισκότα, μωρομάντηλα, βρεφικές πάνες (πάμπερς)
παπούτσια χειμερινά (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά).

Τό ἀνωτέρω ἀνθρωπιστικό ὑλικό θά προωθηθῇ καταλλήλως μερίμνῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Εὐχαριστοῦντες ἐκ τῶν προτέρων διά τήν διάθεσιν καί τήν ἔμπρακτον ἀλληλεγγύην, ὁ Θεός νά ἐπιδαψιλεύῃ πλουσίαν τήν εὐλογίαν Του καί νά χαρίζηται ὑγιείαν καί τά ἀγαθά Του, ἐγκόσμια καί ὑπερκόσμια.Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: