Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

«Το προσφυγικό στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και η αντιμετώπισή του»Το Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜ-Θ κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, την Τρίτη 1-3-2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με μοναδικό θέμα: «Το προσφυγικό στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και η αντιμετώπισή του», ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:
1.      Διαπιστώνει την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και συντονισμού από πλευράς Κεντρικού Κράτους στο προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα, ενώ η Κυβέρνηση μετατοπίζει σιωπηρά τις ευθύνες και τα βάρη για το συγκεκριμένο θέμα στους Δήμους.
2.      Τονίζει ότι παρά την ανυπαρξία του κράτους και την απουσία έστω και ενός στοιχειώδους σχεδίου και χρονοδιαγράμματος ενεργειών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τα φτωχά μέσα και πόρους που διαθέτει, ανταπεξήλθε στο μεγάλο βάρος για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

3.      Θεωρεί αυτονόητη την εξαίρεση της Θράκης από τις περιοχές όπου μπορούν να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας προσφύγων- μεταναστών.
4.      Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους Δήμους Καβάλας και Παγγαίου που ανέλαβαν κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες την αντιμετώπιση του ζητήματος στην περιφέρεια μας. Τονίζει ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα και η Κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της.
5.      Πρέπει να υπάρξει σχέδιο για ισομερή κατανομή των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ροές να κατευθύνονται και σε άλλα λιμάνια της χώρας πλην αυτού της Καβάλας.
6.      Προτείνει τη δημιουργία Συντονιστικών Οργάνων σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την υποστήριξη και συντονισμό των παραπάνω οργάνων θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα ζητήματα που σχετίζονται με:
·         την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
·         τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας των προτεινόμενων χώρων
·         την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών
·         την αξιοποίηση των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης (ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, δομές Δήμων κλπ).
7.      Οι περιοχές στις οποίες δημιουργούνται και λειτουργούν προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας και αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα, να χαρακτηρίζονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να εφαρμόζεται το σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.
8.      Να αξιοποιηθεί ο Στρατός για την αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων όπως η παροχή σίτισης μέσω των κινητών μαγειρείων που διαθέτει, η διαμόρφωση χώρων κλπ.
9.      Να καλυφθούν οι δαπάνες των Δήμων που αφορούν στη λειτουργία των προσωρινών κέντρων φιλοξενίας μέσω των έκτακτων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κρατικού προϋπολογισμού.
10.  Λόγω των έκτακτων αναγκών που έχουν διαμορφωθεί, να αντιμετωπισθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, τη διενέργεια προμηθειών και την ανάθεση των απαραίτητων εργασιών.
11.  Προτρέπει τους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να λάβουν σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους για παροχή κάθε είδους βοήθειας (συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων, διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού κλπ), στους Δήμους που αναλαμβάνουν την φιλοξενία προσφύγων – μεταναστών.

                                                                                  
                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.


                                                                                  ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: