Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·        Τετάρτη, 16/03/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τή Θεία Λειτουργία  
           6:00 μ.μ.             τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρα- 
                                       σκευῆς Κομοτηνῆς.

·        Παρασκευή, 18/03/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
           5:00 μ.μ.                    ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρὀς τήν Ὑπερ-  
                                              Αγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος
                                              ἐντός τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.


·        Παρασκευή, 18/03/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           7:00 μ.μ.                  ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπερ- 
                                            Αγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας
                                            Κομοτηνῆς.

·        Σάββατο, 19/03/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό  
           πρωΐ                    Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς, ὅπου ἀπό ἐφέτος ἐν συνεργασίᾳ 
                                        μετά τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις
                                        ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν διατελεσάντων Δημάρχων
                                        Κομοτηνῆς, ὡς καί τῶν κατοίκων τῆς πόλεως.

·        Κυριακή, 20/03/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό  
           πρωΐ                    Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.


·        Κυριακή, 20/03/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
           6:00 μ.μ.              ἀκολουθίαν τοῦ Β΄ Κατανυτκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Μητρο-
                                        πολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, κατά τήν
                                        διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά ὀμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος
                                        Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρνάβας Γιάγκου.
·        Τετάρτη, 23/03/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τή Θεία Λειτουργία  
           6:00 μ.μ.             τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων
                                       Ταξιαρχῶν Ξυλαγανῆς, ὅπου θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημόσυνον
                                       δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως π. Ἰωάννου
                                        Σγούρα.Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: