Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης Α. Καραγιουσούφ για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: « Σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ».
Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα που ξεκίνησε την λειτουργία του το 2000. Κύρια αποστολή του είναι η καλλιέργεια, η προαγωγή και η διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) , ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως εμπειρογνώμονες, ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων, όπως αναφέρεται στο Ιδρυτικό Διάταγμα του Τμήματος.
Ενώ, λοιπόν, με το ΠΔ 78/2009 κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων έχει παρουσιαστεί η αδυναμία έκδοσης αδειών διδασκαλίας από τον ΕΟΠΠΕΠ, με υπαιτιότητα, όπως επικαλείται ο ίδιος ο Οργανισμός, του ΥΠ.Ε.Θ.
Από το 2004, μάλιστα, υπάρχουν απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος, οι οποίοι ανέμεναν ως το 2009 την επαγγελματική τους αναγνώριση και παρόλα αυτά δεν μπορούν ακόμα και σήμερα να προβούν σε έκδοση αδειών διδασκαλίας. Επομένως, δεν δύνανται να εργαστούν στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Επειδή, το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προάγει τον πολιτισμό και των φιλολογικό πλούτο των γειτονικών μας χωρών.
Επειδή, το δικαίωμα στην εργασία είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων και έχει σαφώς κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί και ζήτημα επιβίωσης.
Επειδή, η αύξηση στον τουρισμό, κυρίως από τη Ρωσία και την Τουρκία, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας είναι μεγάλη και η διάδοση των συγκεκριμένων γλωσσών, αποτελεί και ζήτημα οικονομικής ανάπτυξης.
Επειδή, τα ποσοστά της ανεργίας στον συγκεκριμένο κλάδο είναι τεράστια, καθιστώντας το συγκεκριμένο Τμήμα, Τμήμα «προς αποφυγή».
Με βάση τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να διευκολυνθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών διδασκαλίας από τον ΕΟΠΠΕΠ για τους αποφοίτους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών;

Δεν υπάρχουν σχόλια: