Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Συνάντηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα ΚουντουράΜε την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, συναντήθηκαν την Τετάρτη
24 Φεβρουαρίου 2016, οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων συναντήσεων με τους Υπουργούς της Κυβέρνησης, για να εκθέσουν τα ζητήματα
της περιφέρειας στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης.
Στη συζήτηση αναλύθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια, και έχουν να
κάνουν κυρίως με το ζήτημα της έκδοσης τουριστικής βίζας, την έλλειψη των κατάλληλων υποδομών
φιλοξενίας και της ελλιπούς τουριστικής προβολής.
Οι Βουλευτές τόνισαν, επίσης, την ανάγκη
συντονισμού των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Εξωτερικών
προκειμένου να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα και ζήτησαν την στενή συνεργασία του
Υπουργείου με τους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας μας.
Η Υπουργός διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να καλυφθεί το
τεράστιο έλλειμα στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής της
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ως αποτέλεσμα των επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Βρίσκεται ήδη σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενημέρωσε για την έναρξη
προγραμμάτων αναβάθμισης μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ύψους 70 εκ. ευρώ,
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα –
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στη συνάντηση κατατέθηκε πλήθος καινοτόμων προτάσεων από τους Βουλευτές με στόχο την
τουριστική αξιοποίηση της μεγάλης πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της περιοχής, ενώ
συζητήθηκαν διεξοδικά οι τουριστικές δυνατότητες του κάθε νομού ξεχωριστά, σε συνδυασμό με το
συγκριτικό πλεονέκτημα που απορρέει από την σημαντική γεωγραφική τους θέση.
Τόσο οι Βουλευτές της ΑΜ-Θ, όσο και η Υπουργός, τόνισαν ότι ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη
βιομηχανία της χώρας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δεν μπορεί παρά να
αποτελεί σημαντικό τμήμα αυτής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού αποφασίστηκε η άμεση και
συνεχής συνεργασία όλων των παρευρισκομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: