Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ἐλλογιμώτατοι καί ἀγαπητοί  μου ἐκπαιδευτικοί,
Λαμβάνοντας ἀφορμή τήν ἑόρτιο μνήμη τῶν «Τριῶν μεγίστων Φωστήρων» τῆς Ἐκκλησίας, τῆς παιδείας καί τῶν Γραμμάτων, ἐπιθυμῶ νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας προκειμένου νά τιμήσω «ἔτι καί ἔτι» - ἔργῳ καί λόγῳτήν συμβολή σας στό παιδευτικό ἔργο, στήν φιλόθεη καί φιλόκαλη ἀγωγή τῶν παιδιῶν τῆς Θράκης μας.

            Ἀναγνωρίζω ὅτι ἐπιτελεῖτε ἕνα ἔργο λειτουργηματικοῦ χαρακτήρα ὑπό ἀντίξοες συνθῆκες. Καί δέν ἐστιάζω μόνον στούς οἰκονομικούς ὄρους ὑπό τούς ὁποίους ἐργάζεσθε, αἰσθανόμενοι – δικαίως – τουλάχιστον ὑποαμειβόμενοι. Κατανοῶ – κυρίως – τόν Σταυρό κάθε ἐκπαιδευτικοῦ, ὁ ὁποῖος καλεῖται «στούς ἐρημικούς δρόμους τῶν γκρίζων συνοικιῶν, τῶν χαμένων καιρῶν …» νά ὑπερβεῖ κάθε τι τό ἀτομικό, γιά νά ἐστιάσει μέ ἀγάπη, ὑπομονή καί ἀγωνία στό πρόσωπο κάθε μαθητή του, μέ τίς ὅποιες ἀνάγκες του. Νά ἀποτελέσει γι’ αὐτόν πρότυπο, πηγή ἔμπνευσης, ὁδηγό ἀληθινῆς καί ἐνάρετης ζωῆς. Γνωρίζετε ὅμως καλά, ὅτι βαρεῖς Σταυρούς ἔφεραν στούς ὤμους τους καί οἱ τιμώμενοι σήμερα Τρεῖς Ἱεράρχες καί ἐξ’ αἰτίας αὐτῶν καταξιώθηκαν ὡς «οὐράνιοι ἄνθρωποι καί ἐπίγειοι ἄγγελοι».

 Προσβλέποντας στά πρόσωπά σας ἐκείνους τούς ἰκανούς διαχειριστές μιᾶς σπουδαίας δύναμης – τῶν νιάτων μας – μέ τήν ὁποία ἴσως ἀλλάξει ἡ ρότα τῆς ἀνθρωπότητας στήν ἑπόμενη γενιά, σᾶς προσκαλῶ νά ἐντείνουμε τήν συνεργασία μας καί σᾶς παρακαλῶ νά μήν φείδεσθε κόπων διδάσκοντας τά παιδιά μας πέραν τῆς θύραθεν γνώσεως καί τά αγαπητικό ἦθος, μέ τό ὁποῖο θά μπορέσουν νά ὑπερνικήσουν κάθε ἀξιακή κρίση καί ὑπαρξιακή ἀγωνία στήν πορεῖα τους πρός τό αὔριο.
Εὔχομαι τό παράδειγμα τῶν Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων νά φωταγωγεῖ πλουσιοπάροχα τήν ζωή καί τό ἔργο σας.

Μέ πολλή ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν


Δεν υπάρχουν σχόλια: