Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Διενέργεια Ημερίδας στην Κομοτηνή με θέμα: «Δυνατότητες Χρηματοδοτήσεως Βαμβακοπαραγωγών για την κάλυψη του κόστους παραγωγής τους» από την εταιρία Θρακικά Εκκοκιστήρια ΑΕ.Η «Θρακικά Εκκοκιστήρια Α.Ε.», εταιρία πρωτοπόρος στην εκκόκκιση σύσπορου βάμβακος και στην πώληση εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου, με αφορμή τη συνεργασία της με την Alpha Bank στο πλαίσιο των «Ευέλικτων Προγραμμάτων Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας» και με σκοπό την ενημέρωση των αγροτών/ βαμβακοπαραγωγών του Νομού Ροδόπης, διοργανώνει ημερίδα με θέμα:
«Δυνατότητες Χρηματοδοτήσεως Βαμβακοπαραγωγών για την κάλυψη του κόστους παραγωγής τους».
 Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο «Chris & Eve» στην Κομοτηνή (3
o χλμ Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης).

 Στην ημερίδα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στη συμβολαιακή καλλιέργεια βάμβακος, ενώ θα γίνει αναφορά και στο μηχανισμό χρηματοδοτήσεως από την Alpha Bank, του κόστους παραγωγής των ενδιαφερομένων αγροτών.
Η συμβολαιακή γεωργία, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τάσεις της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως. Στηρίζεται στη συμβατική συμφωνία μεταξύ της μεταποιητικής επιχειρήσεως και των συμβαλλόμενων αγροτών, με σκοπό τη διάθεση αγροτικών προϊόντων δεδομένης ποιότητας και ποσότητας και τη διασφάλιση της απορρόφησής τους από την επιχείρηση. Κατά συνέπεια, οι αγρότες επωφελούνται από την απορρόφηση της παραγωγής τους έναντι εγγυημένου εισοδήματος, ενώ παράλληλα, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε προϊόντα διασφαλισμένης ποιότητας και ποσότητας.
Για τα Θρακικά Εκκοκιστήρια Α.Ε.
Σταμάτης Κουρούδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: