Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α. ΙΛΧΑΝ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΝΟΜΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΝΟΜΗΣ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 


Κύριε Υπουργέ,

Κατά πάγια πρακτική, που επαναλήφθηκε και κατά την περυσινή χρονιά 2014, επιτρεπόταν μεταξύ άλλων τα προηγούμενα χρόνια από την Διεύθυνση Δασών Ροδόπης με έκδοση ρυθμιστικών αποφάσεων, ατελώς και χωρίς άδεια υλοτομίας, αλλά μετά από έγκριση του αρμόδιου Δασονομείου, η υλοτομία, συλλογή και διαμόρφωση μόνο των ξηρών ατόμων - καυσοξύλων (ιστάμενων ή κατακείμενων), δασοπονικών ειδών, αποκλειστικά, στους μόνιμους κατοίκους οικισμών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Η προαναφερόμενη υλοτομία, συλλογή και διαμόρφωση, επιτρεπόταν  μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου Δασονομείου, η οποία δίνονταν με τη χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος, εφόσον προηγούμενα, ο ενδιαφερόμενος (ο εκάστοτε αρχηγός της οικογένειας), κατέθετε στο αρμόδιο Δασονομείο, βεβαίωση

του οικείου Δήμου, με την οποία θα βεβαιώνεται η μόνιμη κατοικία αυτού (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας), καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου του.
• Όταν η προαναφερόμενη υλοτομία, συλλογή και διαμόρφωση, αφορούσε σε ξηρά άτομα (ιστάμενα ή κατακείμενα), σε πρόσφατα υλοτομηθείσες συστάδες Δημοσίων δασών, η χορήγηση του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος, γινόταν υποχρεωτικώς, μόνο μετά την περαίωση της υλοτομίας, της μετατόπισης και της μεταφοράς των δασικών προϊόντων και τη σύνταξη του τελικού πρωτοκόλλου επιθεώρησης.
• Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη έγκριση ήταν προσωπική, μοναδική για την εκάστοτε χειμερινή περίοδο και αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένο χώρο (περιοχή ή θέση), χρόνο (χρονική περίοδο υλοτομίας ή συλλογής), δασοπονικό είδος και ποσότητα δασικών προϊόντων.
• Η εγκρινόμενη ποσότητα καυσόξυλων, χρησιμοποιούνταν, αποκλειστικά και μόνο, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών του δικαιούχου (οικιακή χρήση), στον οποίο έχει χορηγηθεί το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
• Μετά τη χορήγηση του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος, η υλοτομία, η συλλογή και η διαμόρφωση, διενεργούνταν, με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη του δικαιούχου, μετά από την ενημέρωση του αρμόδιου Δασοφύλακα και σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτού.
Για το 2014 εκδόθηκαν συνολικά τρεις αντίστοιχες ρυθμιστικές αποφάσεις που αφορούσαν την κάλυψη ων ατομικών αναγκών, των μόνιμων κατοίκων των οικισμών: Ξυλαγανής, Προσκυνητών, Εργάνης, Νέας Πέτρας, Πελαγίας, Μοιράνων, Βένας, Σαλμώνης, Πετρωτών, Ασκητών, Μαρώνειας, Στρύμης, Διώνης, Κρωβύλης και Παλιάς Κρωβύλης, σε καυσόξυλα, με την υλοτομία και συλλογή ατόμων πρίνου (πουρναριού). Η δεύτερη απόφαση αφορούσε την κάλυψη των ατομικών αναγκών, των μόνιμων κατοίκων των οικισμών: Ν. Σάντας, Κινύρων, Νικητών, Πλαγιάς, Κιζαρίου, Ιασίου, Ήπιου, Αγιοχωρίου, Στροφής, Νέδας, Χαμηλού, Κασσιτερών, Σαπών, Έβρενου, Σκαλώματος, Δαρμένης, Άγρας, Νεύρων, Δροσιάς, Σκιάδας και Δοκού, σε καυσόξυλα, με την υλοτομία και συλλογή ατόμων πρίνου (πουρναριού). Η τρίτη αφορά την υλοτομία, συλλογή και διαμόρφωση μόνο των ξηρών ατόμων – καυσοξύλων (ιστάμενων ή κατακείμενων), δασοπονικών ειδών, αποκλειστικά, στους μόνιμους κατοίκους των οικισμών: Άνω Μύτικας, Σαρακινή, Μεγάλη Άδα, Άρδεια, Πάτερμα, Δρύμη, Άνω Δροσινή, Κάτω Δροσινή, Δρανιά, Κύμη, Άνω Κάρδαμος, Κάρδαμος, Οργάνη, Κάτω Βυρσίνη, Κόβαλος, Ραγάδα, Σμιγάδα, Εσοχή, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Χλόη, Άνω Καμπή, Μοναστήριον, Χαμηλό, Κάτω Καμπή, Βούρλα, Κέχρος, Κερασιά, Μικρός Κέχρος, Τσούκα, Κάμπος, Χαράδρα και Νυμφαία.
Η υλοτομία σε όλες τις περιπτώσεις αφορούσε αποκλειστικά, στους μόνιμους κατοίκους των περιοχών και μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου Δασονομείου, η οποία δίνονταν με τη χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για συγκεκριμένες ποσότητες ξυλείας και πάντα για ατομική χρήση και όχι για εμπορία.

Παραδόξως όμως φέτος δεν επετράπη από την Διεύθυνση Δασών Ροδόπης η υλοτόμηση προς εξασφάλιση των ατομικών αναγκών των οικογενειών των παραπάνω οικισμών, αν και οι οικονομικές συνθήκες έχουν εμφανώς επιβαρυνθεί για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της ελληνικής υπαίθρου και ειδικότερα της περιοχής της Ροδόπης.
Ως αιτία αυτής της αποφάσεως η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης επικαλείται την λαθροϋλοτομία, η οποία ευθύνεται για πλημμυρικά φαινόμενα και άλλες φυσικές καταστροφές καθώς και την έλλειψη προσωπικού για την επαρκή αστυνόμευση αυτών των περιοχών.
Από τα υπάρχοντα όμως στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, προκύπτει ότι κατά τον χειμώνα του 2014-15 ο νομός Ροδόπης δεν επλήγη από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τέτοιας έκτασης που να δικαιολογούν ανάλογες απαγορεύσεις.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης χαμηλή ήταν η παραβατικότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης σε ό,τι αφορά την παράνομη υλοτομία κατά τους εννέα πρώτους μήνες του 2015.
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία σε σύνολο 3.372 ελέγχων από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2015, βεβαιώθηκαν και παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα 21 παραβάτες, με τον μήνα Μάρτιο να παρουσιάζεται ως ο μήνας με την μεγαλύτερη παραβατικότητα. Πιο συγκεκριμένα, σε 674 διενεργηθέντες ελέγχους του Μαρτίου  βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι κατασχέθηκαν όλους αυτούς τους μήνες τρία αυτοκίνητα και ένα τρακτέρ καθώς και 10 τόνοι καυσόξυλων.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Δασών οι έλεγχοι είναι εντατικοί στην ορεινή Ροδόπη και αυτό δρα αποτρεπτικά για τους υποψήφιους λαθροϋλοτόμους.

Μετά τα παραπάνω:

Ερωτάσθε:


Σκοπεύετε να παρέμβετε ώστε να αλλάξει η άδικη απόφαση του Διευθυντή Δασών Ροδόπης η οποία αποστερεί κυρίως από κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Ροδόπης με αποδεδειγμένα πολύ χαμηλό εισόδημα, την δυνατότητα πρόσβασης στην ξυλεία για ατομική χρήση ενόψει του επερχόμενου χειμώνα;        

Δεν υπάρχουν σχόλια: