Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 1998ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1.Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν.3421/2005 «Στρατολογία Ελλήνων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄302/13-12-2005), οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998), ανεξάρτητα από τον τόπο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, υποχρεούνται να προσέλθουν στη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά το χρονικό διάστημα από 4-1-2016 μέχρι 31-3-2016, προκειμένου να συμπληρώσουν και καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α).
2.Κατά την παρουσίαση τους οι στρατεύσιμοι πρέπει να φέρουν επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Όσοι πάσχουν από σοβαρή ασθένεια, βεβαίωση γιατρού ή Νοσοκομείου σχετικά με την πάθηση τους. Για τους Μονίμους Κατοίκους Εξωτερικού, η κατάθεση του Δ.Α μπορεί να γίνει μέσω των αρμόδιων Ελληνικών Προξενικών Αρχών με την αποστολή και των παραπάνω δικαιολογητικών.

3.Στους στρατευσίμους που θα καταθέσουν το Δ.Α εκπρόθεσμα (μετά την 31-3-2016) ή δεν θα το καταθέσουν καθόλου ή θα δηλώσουν σ’ αυτό ψευδή στοιχεία, θα επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση (εξαγοράσιμη).
4.Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( τηλ. 2531350914 -922).
  Από τη Στρατολογική Υπηρεσία
 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 1998
Δ.Ε.Μαρώνειας Ξυλαγανής 2-2-2016 Τρίτη
Αμαράντων 3-2-2016 Τετάρτη
Ιμέρου,Μαρώνειας,Μιράνων,ΠελαγίαςΠροσκυνητών 4-2-2016 Πέμπτη
  Δ.Ε.Σαπών Επώνυμα από Α έως Μ 8-2-2016 Δευτέρα
Επώνυμα από Ν έως Ω 9-2-2016 Τρίτη
Κρωβύλης,Λοφαρίου,Στρύμης 10-2-2016 Τετάρτη
Αμφίων,Αρίσβης,Ιασίου,Εβρίνου, Κιζαρίου,Νέας Σάντας 11-2-2016 Πέμπτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: