Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΥΡΟΥ Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο ΥΤήν Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου 2015, προγραμματίσθει νά τελεσθ τό τριετές μνημόσυνον το μακαριστο Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνς κυρο Δαμασκηνο, ποος ποίμανεν τήν κριτικήν ταύτην παρχίαν πί 38 τη ν πλήρ συναισθήσει το καθήκοντος.

διάδοχος το μακαριστο καί νν Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνς κ. Παντελεήμων προσεκάλεσε πί τοτο καί λλους ρχιερες, ο ποοι συνδέονταν μέ τόν κλιπόντα εράρχην, προκειμένου νά συμμετάσχουν ες τήν Θείαν Λειτουργίαν, ποία θά λάβ χώραν ες τόν Καθεδρικόν ερόν Ναόν Εαγγελισμο τς Θεοτόκου Κομοτηνς, ν θά ναπεμϕθ καί πιμνημόσυνος δέησις ες τόν τάϕον του , ποος ερίσκεται ες τόν αλειον χρον το Καθεδρικο Ναο, το ποίου πρξεν μπνευστής καί κτήτωρ.
Προσκαλομεν σους πιθυμον νά προσέλθουν τήν ς νω μέραν προσευχόμενοι διά τήν νάπαυσιν τς ψυχς το γωνιστο καί προασπιστο τν δικαίων τς Πίστεως καί το θνους εράρχου, το ποίου μνήμη στω αωνία!

κ το Γραϕείου Τύπου τς ερς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: