Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Ολοκληρώθηκε η 2η Εθνική Συνάντηση που διοργάνωσε η Περιφέρεια ΑΜΘ στο πλαίσιο του έργου «GIMMIE SHELTER» με τίτλο:«Το Διασυνοριακό Δίκτυο του GIMMIE SHELTER».
Κάνουμε διάλογο για την προστασία των ευπαθών ομάδων.
Μιλάμε. Συνεργαζόμαστε. Βοηθάμε. 

Κομοτηνή 02.10.2015 – Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Εθνική Συνάντηση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με τίτλο «Το Διασυνοριακό Δίκτυο του GIMMIE SHELTER. Κάνουμε διάλογο για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Μιλάμε. Συνεργαζόμαστε. Βοηθάμε». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00-14:00, στο Ξενοδοχείο Anatolia, στην Κομοτηνή στο πλαίσιο της δράσης 4.2 «National Meetings – Εθνικές Συναντήσεις» του έργου ‘’GIMMIE SHELTER’’ / Joint Strategy for the social protections of vulnerable social groups / Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.


Τη έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής, Πρόνοιας, ΑμΕΑ και Δημόσιας Υγείας κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιου Παυλίδη. Παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος. Στις εργασίες της Συνάντησης συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και οργανώσεων από την ΠΑΜΘ, εταίροι και μέλη της ομάδας έργου. Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Σμόλιαν κ. Andrian Petrov.

Η ομιλίες ξεκίνησαν με παρουσίαση του «GIMMIE SHELTER» από το διαχειριστή του έργου κ. Λάμπρο Τσούργιαννη ο οποίος παρουσίασε τους στόχους και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του. Η κα Κ. Αλατζά ως Αντιπρόεδρος ΔΣ & Ψυχολόγος, παρουσίασε το έργο του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Ξάνθης «Η ΣΤΗΡΙΞΗ»  αλλά και το ρόλο του ως εταίρο του έργου. Στη συνέχεια ο κ. Αμοιράς Σ., Task Manager του Δικτύου, παρουσίασε το Δίκτυο Συνεργασίας όπως προέκυψε από τις δύο Εθνικές Συναντήσεις.
.  Παρουσίασε, επίσης την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αναλύοντας τα σημαντικότερα παραδοτέα:
         Σύσταση και λειτουργία υποδικτύων, υπό το κεντρικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, σε ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΜΘ
         Ανάπτυξη κοινής on line βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των φορέων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο. Σε αυτήν την βάση θα έχουν πρόσβαση όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο.
         Συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης φορέων για συμμετοχή στο  δίκτυο (letters of support)
         Λειτουργία Κέντρου Αναφοράς του δικτύου (τηλ. Γραμμή Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας της “Στήριξης”-2541078130)
Η παρουσίαση του κου Αμοιρά και το πρώτο μέρος της συνάντησης ολοκληρώθηκε με την επεξήγηση στους παρευρισκόμενους του τρόπου λειτουργίας του δικτύου καθώς και των στόχων που θα κληθεί να επιτύχει. Πιο συγκεκριμένα ο κος Αμοιράς ανέφερε πως ο ρόλος του δικτύου μπορεί και πρέπει να είναι προληπτικός. Το δίκτυο των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης θα ενεργοποιείται με δράσεις ενέργειες υποστήριξης των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, με δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Για τις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται περιστατικό που χρήζει η επέμβαση των κρατικών δομών (εισαγγελία, αστυνομία και διευθύνσεις δημόσιας υγείας) ο ρόλος του δικτύου θα περιορίζεται στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και την υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια που προβλέπει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό θα σχεδιαστούν από κοινού δράσεις, με σκοπό την ανακούφιση των αναγκών των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και ιδιαίτερα των παιδιών, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν οι φορείς του δικτύου με εθελοντές και στελέχη τους.

Στο δεύτερο μέρος, λαμβάνοντας ως βάση διαλόγου τις εισηγήσεις και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκόμενων εκπροσώπων φορέων, με σκοπό τον σχεδιασμό και την εκκίνηση της λειτουργίας του δικτύου καθώς και την επέκτασή του. Επίσης κατατέθηκαν διευκρινιστικά ερωτήματα τα οποία και συζητήθηκαν μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο.
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι:
         Κεντρικό σημείο προβληματισμού αποτελούν τα όρια που θέτει η νομοθεσία καθώς και η έλλειψη ευελιξίας των αρμόδιων αρχών στην υιοθέτηση σύγχρονων πολιτικών που θα μπορούσαν να απαλύνουν το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς του δικτύου καθώς και οι δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται θα κινούνται πάντα εντός των πλαισίων αυτής της νομοθεσίας ενώ προτάθηκε από μέλη του δικτύου η ανάπτυξη προτάσεων με σκοπό την υποβολή τους προς εξέταση από τα αρμόδια όργανα διαμόρφωσης και εφαρμογής των πολιτικών (υπουργεία κλπ).
         Από πολλά στελέχη που παρευρέθηκαν στην συνάντηση τέθηκε το ζήτημα του βέλτιστου συντονισμού μεταξύ των φορέων καθώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο της απώλειας πληροφορίας. Συμφωνήθηκε η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων η οποία το επόμενο διάστημα θα τεθεί στην διάθεση όλων των μελών του δικτύου και η επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων που είναι καταγεγραμμένοι.
         Αφού διευκρινίστηκαν οι όροι συμμετοχής καθώς και ο προβλεπόμενος τρόπος λειτουργίας του δικτύου πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την επόμενη χρονική περίοδο κατά την οποία σχεδιάζονται δράσεις παροχής υλικών σε άπορα παιδιά και τις οικογένειές τους. Οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν διαθέσιμοι ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των δράσεων.

Τα μέλη του Δικτύου αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών του έργου από την ιστοσελίδα του έργου http://gimmieshelter.eu/en/ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/gimmiesheltereu?fref=ts αλλά και να γίνουν αρωγοί της προσπάθειας.
Επίσης μπορούν να απευθύνονται στα επιμέρους σημεία επαφής του δικτύου, τα οποία είναι:
1.     ΠΕ Ροδόπη και ΠΕ Έβρου, Συντονιστής Δήμος Ισπικούδης (Καραθεοδωρή ΑΕ, Δήμος Κομοτηνής), ηλ. διεύθυνση info@karatheodori.org,
2.     ΠΕ Ξάνθη, ΠΕ Δράμας και ΠΕ Καβάλας, Συντονιστής Σταύρος Αμοιράς (Εκπρ. Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «η Στήριξης», Ξάνθη), ηλ. διεύθυνση diktiostirixis@yahoo.gr
3.     Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Συντονιστής Βαλμπόνα Χυστούνα (Εκπρ. Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ», Θεσσαλονίκη), ηλ. διεύθυνση infothes@arsis.gr


Το έργο “GIMMIE SHELTER” χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: