Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Κείμενο θέσεων Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την φορολογία των επιχειρήσεων.Τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜ-Θ μετά από την κοινή συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης καταθέτουν το παρακάτω κείμενο θέσεων για την φορολογία των επιχειρήσεων.

Εισαγωγή

Ο φορολογικός νόμος που ψηφίσθηκε ως προαπαιτούμενο για την συμφωνία, δυστυχώς αποτελεί για ακόμη μια φορά αντιαναπτυξιακή παρέμβαση της πολιτείας, με μοναδικό στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων σε βάρος επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 
Στερείτε επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά ενός νόμου δίκαιου, απλού, σταθερού, καθώς επίσης δεν θεραπεύει ουσιαστικά, τις διαχρονικές παθογένειες της φορολογίας.
Η λογική της εξαθλίωσης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και επαγγελματιών (φυσικών και νομικών προσώπων) για ακόμη μια φορά επικράτησε. 
Η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υπερφορολόγηση.
Είναι παραδοχή ότι υπάρχει φοροδιαφυγή σε κλάδους της ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας, όμως το να κατηγορούνται ως βασικοί υπαίτιοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι άστοχο αντιαναπτυξιακό και επικίνδυνο.


Ως φορείς που εκφράζουμε την επιχειρηματικότητα, έχουμε κατ’ επανάληψη καταθέσει τις προτάσεις μας στις εκάστοτε κυβερνήσεις αλλά δυστυχώς κάθε νόμος που εφαρμοζόταν στερούνταν  βασικών αρχών που είναι:

·        Η απλοποίηση και η διαφάνεια του συστήματος ώστε να είναι κατανοητό.
·        Τη μείωση στο ελάχιστο των γραφειοκρατικών διαδικασιών που σημαίνει μείωση κόστους
·        Η πάταξη της φοροδιαφυγής.
·        Η σταθερότητα με μακροχρόνιο ορίζοντα εφαρμογής.
·        Δημιουργία φορολογικής συνείδησης μέσω της αύξησης της αξιοπιστίας του κράτους.
·        Η κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της υιοθέτησης της αρχής της αναλογικής
ανταποδοτικότητας, παρέχοντας προστασία πρωτίστως στα εισοδήματα των
μικροεπιχειρηματιών, των μισθωτών και των συνταξιούχων.
·        Η εξάλειψη της διαφορετικής φορολογικής μεταχείρισης εισοδημάτων από
διαφορετικές πηγές.
·        Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη κατάργηση φόρων
μειωμένης απόδοσης.
·        Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της αειφόρου ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
·        Τα Κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων.

Προτάσεις:

1.      Μείωση των φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από 29% στο 15% (Flat tax) ανεξαρτήτως μορφής (ατομικές ή νομικά πρόσωπα) και Κατάργηση του 100% της προκαταβολής φόρου και γενικότερα της προκαταβολής φόρου.


Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων στην χώρα μας αποτρέπει προσέλκυση επενδύσεων και φυγή επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και όχι μόνο. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της αύξησης της φορολογίας, δημιούργησε τεράστιο αποεπενδυτικό περιβάλλον.
Ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη το φαινόμενο είναι έντονο, λόγω κυρίως του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της Βουλγαρίας (10%), με αποτέλεσμα την φυγή επιχειρήσεων και την απώλεια θέσεων εργασίας. Αν υπολογισθούν και οι υπόλοιποι παράγοντες (ενεργειακό κόστος, καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ, capita controls κλπ) τότε είναι ηρωϊκό έως αυτοκαταστροφικό, να παραμένουν επιχειρήσεις στην περιοχή μας και στην Ελλάδα γενικότερα. Η θέσπιση ενός συντελεστή φορολόγησης στο 15%, με ταυτόχρονη κατάργηση της προκαταβολής, αποτελεί αναπτυξιακό μέτρο που βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.

2.      Κατάργηση της αύξησης από το 3% σε πάνω από 5% (παρεμβατικό επιτόκιο ΕΚΤ συν 5 μονάδες) στο επιτόκιο της ρύθμισης των 100 δόσεων και διατήρηση αυτής όπως η αρχική.
Η ρύθμιση των 100 δόσεων για οφειλές στο δημόσιο αποτέλεσε πραγματική ανάσα, λόγω της ευελιξίας και του τρόπου που συντάχθηκε. Η αδυναμία ανταπόκρισης των οφειλετών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, προέκυψε την τελευταία εξαετία σε τεράστιο βαθμό, εξαιτίας της εξοντωτικής φορολογικής πολιτικής. Όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις απέτυχαν εξαιτίας των ανελαστικών διατάξεων, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι οφειλέτες να μην μπορούν να ενταχθούν και όσοι εντάχθηκαν να τις απολέσουν. Η ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει άμεσα να επανέλθει στην αρχική της μορφή, καθώς επίσης και να υπάρξει πάγια ρύθμιση 12-24 δόσεων ανάλογα με την δυνατότητα πληρωμής του οφειλέτη για τις τρέχουσες εισφορές (2015), οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες και θα οδηγήσουν σε αδυναμία πληρωμών.
3.      Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις επιχειρήσεων

4.      Η αύξηση του τέλους επιτηδεύματος από 500 € σε 650 € για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες , από 500 € σε 1.000 € για τις επιχειρήσεις και από 300 € σε 600 € για κάθε υποκατάστημα επιχείρησης αποτελεί ένα άδικο μέτρο. Η σύγχρονη φορολογική πολιτική δεν υιοθετεί αυτές τις λογικές. Ζητούμε την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος διότι δεν φορολογεί το πραγματικό εισόδημα αλλά το επάγγελμα ανεξαρτήτως εισοδήματος και είναι επιπλέον άδικος φόρος.

5.      Θέσπιση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για όλους και όχι μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους.

6.      Ο ΚΒΣ άλλαξε ουσιαστικά μόνο κατ’ όνομα σε ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) αντί να καταργηθεί. Πολλές διατάξεις του παλιού ΚΒΣ διατηρούνται όπως η θεώρηση Δελτίων αποστολής και οι αποδείξεις λιανικής. Η υποτιθέμενη κατάργηση του βιβλίου αποθήκης προσκρούει στην διατήρηση του λογαριασμού 94.  Επίσης έχουμε ολική επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος, καθώς επανεισάγεται ο απαράδεκτος θεσμός  της απόρριψης των Βιβλίων, μέσω του αντικειμενικού προσδιορισμού από τον έφορο. Η κατάργηση του ΚΒΣ και του σημερινού ΚΦΑΣ είναι προϋπόθεση, ενός δίκαιου σταθερού χωρίς γραφειοκρατία αξιόπιστου σύγχρονου φορολογικού συστήματος.

7.      Οι διατάξεις μεταβίβασης μετοχών σε άτομα με πρώτου βαθμού συγγένεια μεταξύ τους (διαδοχή επιχείρησης) για τις ατομικές, προσωπικές και τις ΕΠΕ να ισχύσουν και για τις Α.Ε.

8.      Η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, με το νέο καθεστώς επιβάλλεται συντελεστής 20% στα φυσικά πρόσωπα επί της δημιουργούμενης υπεραξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (Τιμή πώλησης ακινήτου – Τιμή κτήσης ακινήτου, αφού γίνει ο σχετικός αποπληθωρισμός) ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε τέτοια διάταξη (που να επιβαρύνει σε τόσο μεγάλο ποσοστό το φυσικό πρόσωπο). Ζητούμε την κατάργηση της διάταξης.

9.      Η προώθηση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας προσκρούει στο απαράδεκτο μέτρο της αύξησης των συντελεστών αναφορικά με τις αμοιβές μελών ΔΣ στις Α.Ε. καθώς από 35% διαμορφώνεται στο 40%. Ζητούμε την κατάργηση της αύξησης. 
ΦΠΑ
Οι αυξήσεις στο ΦΠΑ είναι ανεδαφικές και δεν προσδίδουν στα έσοδα, εξαιτίας της ούτως ή άλλως μειωμένης αγοραστικής δύναμης. Η οποιαδήποτε αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να πατάξει την φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να επιβαρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα και τον καταναλωτή με αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ.  
1.      Τα είδη πρώτης ανάγκης (διατροφή) ανεξαρτήτως αν είναι συσκευασμένα, επεξεργασμένα ή ακατέργαστα να επανέλθουν στο 13%. Έτσι βοηθούμε στην μείωση των τιμών, δημιουργούμε ανταγωνιστικότητα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και δημιουργούμε προϋποθέσεις επενδύσεων.
2.      Ο κλάδος της εστίασης να επανέλθει στο 13% με την ταυτόχρονη πάταξη του φαινόμενου της φοροδιαφυγής, 
3.      Να μην εφαρμοσθεί ο συντελεστής 23% ΦΠΑ  στα ιδιωτικά σχολεία-φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης & ξένων γλωσσών. Αντιβαίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δημιουργεί σοβαρότατα ζητήματα επιβίωσης χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων και κυρίως της συμπληρωματικής εκπαίδευσης.
4.      Μείωση του ΦΠΑ από το επίπεδο του 23% που είναι σήμερα στα επίπεδα του 18-19%.
5.      Εξαίρεση από το ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

6.      Η επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες. Σε περίπτωση καθυστέρησης του ελέγχου θα πρέπει  ο ΦΠΑ να επιστρέφεται σε ποσοστό τουλάχιστον 80% και μετά τον έλεγχο εφόσον δεν προκύψει παράβαση, το υπόλοιπο 20%.
7.      Σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το TAXIS για την άμεση απόδοση του ΦΠΑ.

ΕΝΦΙΑ

1.      Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα επαγγελματικά ακίνητα και σε όσα δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα.

2.      Αλλαγή των αντικειμενικών αξιών με εξορθολογισμό αυτών στα πραγματικά δεδομένα και μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.
Ο πρόεδροι των  Επιμελητηρίων

Δράμας
Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Εμποροβιομηχανικού Ροδόπης
Νικόλαος Αγγελίδης

Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Ροδόπης
Αργύρης Αργυρόπουλος 

Έβρου
Χριστόδουλος Τοψίδης

Ξάνθης
Στυλιανός Μωραϊτης

Καβάλας
Άγγελος Τσατσούλης Δεν υπάρχουν σχόλια: