Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015

Καθορισμός ανώτατων τιμών στα κυλικεία

Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης (αεροδρόμια, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι, επιβατικά πλοία, σταθμοί ΟΣΕ, αμαξοστοιχίες ΟΣΕ, σταθμοί ΚΤΕΛ, κινηματογράφοι, οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο εισόδου, χώροι δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών, Δικαστηρίων, Νοσοκομείων κλπ)   και σε σημεία πώλησης εντός σχολείων.


Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης της  Π.Α.Μ.Θ. ενημερώνει τους καταναλωτές και επαγγελματίες της περιοχής, ότι από 28-07-2015 ισχύει η υπ' αριθμ. 78649/2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΦΕΚ 1581/Β/28-7-2015), σύμφωνα με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 137 της ΥΑ Α2-718/2014 και ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:
(αεροδρόμια, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι, επιβατικά πλοία, σταθμοί ΟΣΕ, αμαξοστοιχίες ΟΣΕ, σταθμοί ΚΤΕΛ, κινηματογράφοι, οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο εισόδου, χώροι δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών, Δικαστηρίων, Νοσοκομείων κλπ)
Για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθορίζονται ανώτατες τιμές πώλησης ΜΟΝΟΝ για τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1, δεδομένου ότι στα σημεία αυτά, εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός :

ΕΙΔΗ
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου
0,35
2) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο
1,45
3) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο
1,25
4) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός
1,20
5) Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός κλπ) μονός
1,30
6) Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο)
1,45
7) Καφές ρόφημα στιγμιαίος (ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός
1,30
8) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο)
1,30

Επί των ρυθμίσεων των ανωτέρω, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:
Α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους).
Β) Καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας των ως άνω επιχειρήσεων και ειδικότερα καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:
     α) Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 mL.
     β) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ή και των δύο αυτών ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.
     γ) Η παρασκευή κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων καφέ "ελληνικός - γαλλικός φίλτρου - στιγμιαίος και του ροφήματος τσάι.
     δ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφήματος καφέ "εσπρέσσο". Η υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την παρασκευή του εν λόγω καφέ,  μηχάνημα.
     ε) Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους τους, πέραν των υπόλοιπων ειδών που διαθέτουν και των ειδών του Πίνακα 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους σε ειδικό πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής:
  "ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ –
  FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES".
- Τα ως άνω είδη με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.


2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
(Δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ημερήσια και νυχτερινά)
Ειδικά για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες) που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων διατίθενται τα εξής είδη σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές ως ακολούθως:

ΕΙΔΗ
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων)
1,10
β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας ελαιολάδου και άλλων)
1,35
γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία 40 γραμμαρίων τουλάχιστον.
0,40
δ) Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 120 γραμμαρίων.
1,10
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου
0,35
στ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml
0,95

Επί των ανωτέρω ρυθμίσεων, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:
α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου.
β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα παραπάνω είδη τοποθετείται υποχρεωτικά
τιμοκατάλογος, ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα τα εξής:
- "ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ"
- Τα είδη του Πίνακα 3 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.
γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών του Πίνακα 3 είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των σημείων πώλησης , που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη "τοστ με τυρί - σάντουιτς με τυρί" την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη "τοστ με τυρί και γαλοπούλα - σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα" την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.
δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθ. ΔΥ1γ/ΓΠ/οικ.81025/1183/(ΦΕΚ 2135/29.8.2013) Υγειονομική Διάταξη.

3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) για έλλειψη τιμοκαταλόγου, πεντακοσίων ευρώ (500€) για υπέρβαση ανά είδος και χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) για έλλειψη ανά είδος. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

                                               Ο Αν. Γ.  Δ/ντής Ανάπτυξης της ΠΑΜ-Θ


                                                                    Δημήτρης  Μανανάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: