Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2015, ανήλθε σε 817.787 άτομα. Από αυτά 463.595 (ποσοστό 56,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 354.192 (ποσοστό 43,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 312.235 (ποσοστό 38,18%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 505.552  (ποσοστό 61,82%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2015, ανήλθε σε 134.763 άτομα. Από αυτά 72.678 (ποσοστό 53,93%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 62.085 (ποσοστό 46,07%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  50.718  (ποσοστό 37,63%) και οι γυναίκες σε 84.045  (ποσοστό 62,37%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Ιούλιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 101.257 άτομα, από τα οποία οι 97.655 (ποσοστό 96,44%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 3.602 (ποσοστό 3,56%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.302  (ποσοστό 43,75%)  και οι γυναίκες σε 56.955  (ποσοστό 56,25%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 81.815 (ποσοστό 80,80%) είναι κοινοί, 3.686 (ποσοστό 3,64%) είναι οικοδόμοι, 3.602 (ποσοστό 3,56%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.380 (ποσοστό 1,36%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 10.664 (ποσοστό 10,53%) είναι εκπαιδευτικοί, και 110 (ποσοστό 0,11%) είναι λοιποί.             
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2015
ΙΟΥΝΙΟΣ
2015
ΙΟΥΛΙΟΣ
2015
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
803.687
817.787
14.100
1,75%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
129.773
134.763
4.990
3,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
77.960
101.257
23.297
29,88%Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
312.235
38,18%
50.718
37,63%
44.302
43,75%
Γυναίκες
505.552
61,82%
84.045
62,37%
56.955
56,25%
Σύνολο

817.787
100,00%
134.763
100,00%
101.257
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
7.790
0,95%
1.088
0,81%
53
0,05%
20-24  ετών
65.882
8,06%
6.634
4,92%
3.991
3,94%
25-29 ετών
115.353
14,11%
14.809
10,99%
16.504
16,30%
30-44  ετών
334.895
40,95%
51.156
37,96%
52.588
51,94%
45-54 ετών
180.851
22,11%
31.171
23,13%
19.944
19,70%
55-64 ετών
103.815
12,69%
25.704
19,07%
7.797
7,70%
65 ετών και άνω
9.201
1,13%
4.201
3,12%
380
0,38%
Σύνολο

817.787
100,00%
134.763
100,00%
101.257
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

20.775
2,54%
6.912
5,13%
2.356
2,33%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
248.349
30,37%
50.586
37,54%
24.858
24,55%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
385.232
47,11%
51.898
38,51%
43.418
42,88%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
163.431
19,98%
25.367
18,82%
30.625
30,24%
Σύνολο

817.787
100,00%
134.763
100,00%
101.257
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

769.046
94,04%
122.306
90,76%
91.767
90,63%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
11.052
1,35%
2.269
1,68%
2.059
2,03%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
37.689
4,61%
10.188
7,56%
7.431
7,34%
Σύνολο

817.787
100,00%
134.763
100,00%
101.257
100,00%
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: