Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς τα μέλη του ΤΕΕ-Θράκης   
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης, γνωστοποιεί στα μέλη του ότι:
    Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, λόγω λήξης της θητείας  των υφισταμένων Συμβουλίων ΣΥΠΟΘΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης- Ροδόπης και Έβρου,  πρόκειται να προβεί σε νέα συγκρότηση των:


«Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)»,

στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Θράκης (Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη), σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως και 34 του Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 249Α)
     
     Για τον παραπάνω λόγο και προκειμένου η Δ/σα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης να καταρτίσει κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 32 του Ν.4030/2011 (σύνθεση ΣΥΠΟΘΑ), Καταλόγους Μηχανικών που θα υποβάλλει για ηλεκτρονική κλήρωση στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
    
ΚΑΛΕΙ
    
     Τους διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ-Θράκης, με εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ, στα νέα Συμβούλια ΣΥΠΟΘΑ να υποβάλλουν,
έως την Δευτέρα  03/08/2015:
Αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος, Παρνασσού 6 στην Κομοτηνή με fax στο 25310-20960 ή
με e-mail στο tee_thrace@tee.gr

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Τμήματος, στην  κα Αναστασία Τριανταφυλλίδου  τηλ. 25310-35313 & 25310-35314


Δεν υπάρχουν σχόλια: