Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Εντός 18 μηνών η αποπεράτωση των εργασιών στο φράγμα ΙασίουΣύμβαση μεταξύ της περιφέρειας και της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.,   υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες, μετά τις διαδικασίες και την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου». Το έργο περιλαμβάνει ενίσχυση των πρανών, εξωτερική οδοποιία και αμμοβολή του αγωγού εκτροπής, συνολικού προϋπολογισμού 2.130.000,00 ευρώ, ωστόσο με την προσφορά επιτεύχθηκε έκπτωση 47,69% μειώνοντας το κόστος 1.114.114,90 ευρώ. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

  Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ.   Με το φράγμα σύμφωνα με τη μελέτη επρόκειτο σε πρώτη φάση να αρδευτεί ακαθάριστη έκταση 31.000 στρ., ενώ σε δεύτερη φάση η αρδευόμενη έκταση θα έφθανε τα 62.000 στρ. Στην περιοχή του έργου, είχε προβλεφθεί η διενέργεια αναδασμού σε έκταση 39.800 στρ. καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της χρήσης του αρδευτικού νερού, έργα που δεν έγιναν. Εκτός από αυτά έργα αναδασμών η δαπάνη των οποίων επρόκειτο να καλυφθεί από τα Γ' ΚΠΣ, είχαν εξασφαλισθεί από εθνικούς πόρους και πίστωση 733.000 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης των έργων διανομής του νερού, ώστε να ολοκληρωθεί η λειτουργικότητα του έργου. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, με μέριμνα της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος ήταν προγραμματισμένο να συσταθεί Ενιαίος Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) για να έχει την ευθύνη Διοίκησης Συντήρησης και Λειτουργίας των Εγγειοβελτιωτικών Έργων. 
Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες της στο τέλος του έτους, ενώ θα συνεχιστούν τα έργα από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ.
 Στην περιοχή υπάρχουν τρία αγροκτήματα και θα γίνουν κάποια στιγμή τα έργα διανομής του νερού από τα οποία ποτίζουν οι αγρότες. Δηλαδή σωληνώσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές και πολλές άλλες υποδομές. Η κατασκευή των δικτύων διανομής θα κοστίσει άλλα 30 εκατομμύρια ευρώ μαζί με την οριστική μελέτη. Από τα τρία αγροκτήματα της ευρύτερης περιοχής του φράγματος Ιασίου, φαίνεται πως μπαίνει σε προτεραιότητα αυτό του Ιασίου, καθώς υπάρχει αναδασμός, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές (Αρριανά, Έβρενος κτλ.). Για τα δίκτυα διανομής υπάρχει προμελέτη, κάτι που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί χρόνος για σύνταξη της οριστικής μελέτης, τις εγκρίσεις και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να ξεκινήσουν τα τελευταία έργα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: