Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·        Παρασκευή, 08/05/2015: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
               6:30 μ.μ.                    ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή
                                                  Ἁγίου Χριστοφόρου Κομοτηνῆς.

·        Σάββατο, 09/05/2015:     Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στήν
               πρωΐ                       πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίου Χριστοφόρου Κομοτηνῆς.

·        11:00 π.μ.: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἀντιστάσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·        Κυριακή, 10/05/2015:      Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό
               πρωΐ                         Ναό Ἁγίας Εἰρήνης Ἀσκητῶν, ὅπου θά τελέσῃ ἐπιμνημόσυνον
                                                 δέησιν εἰς μνήμην τῶν ὡρώων τοῦ πολέμου τοῦ 1940, ὡς καί τῶν
                                                 θυμάτων κατοχῆς 1940-1944.


·        Τετάρτη, 13/05/2015: Ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς
               7:00 μ.μ.               Φανερωμένης ἀπό τήν Ἱερά Μονή Βαθυρρύακος εἰς τήν
                                              πλατεῖαν Βυζιηνοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς καί
                                              ἐν συνεχείᾳ λιτάνευσις Αὐτῆς διά τῶν ὁδῶν: Ὀρφέως καί
                                              Βενιζέλου καί κατάληξις εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν
                                              Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου θά ψαλῇ ἡ ἀκολουθία
                                              τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ.

·        Πέμπτη, 14/05/2015:     Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
               πρωΐ                      Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί περί ὥραν 10:30 θά
                                               ψαλῇ ἡ Δοξολογία ἐπί τῇ 95ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως
                                               τῆς Κομοτηνῆς, μετά τήν ὁποῖαν θά ἐκφωνηθῇ ὁ πανηγυρικός
                                               τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς.

·        11:30 π.μ.: Ἐπιμνημόσυνη Δέησις στό Ἠρῶο τῆς πόλεως καί μετά ταύτην παρέλασις.  

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: