Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Η 95η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ



Εἰς τά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 95ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θράκης καί τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς ἐνσωματώσεώς της εἰς τόν Ἐθνικόν κορμόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς θά πραγματοποιηθοῦν  ἐκδηλώσεις, εἰς τάς ὁποῖας προσεκλήθησαν νά συμμετάσχουν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται: Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, καί Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.
Τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς:
-         Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 13ης Μαΐου 2015 καί περί ὥραν 7:00 μ.μ. εἰς τήν πλατεῖαν Βιζυηνοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς θά λάβῃ χώρα ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης ἐκ τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς Βαθυρρύακος καί ἐν συνεχείᾳ θά σχηματισθῇ λιτανευτική πομπή διά τῶν ὁδῶν Ὀρφέως καί Βενιζέλου, ὁ ὁποία θά καταλήξῃ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος θά κηρύξῃ τόν Θεῖον λόγον.


-         Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 14ης Μαΐου 2015 καί ἀπό ὥρας 7:00 π.μ. θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἀκολούθως ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, καί τοῦ ποιμενάρχου ἡμῶν, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.
-         Περί ὥραν 10:30 π.μ. θά ἀναπεμφθῇ Δοξολογική καί εὐχαριστιακή δέησις, ἐνῶ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ θά ἐκφωνηθῇ ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ ἐντιμοτάτου Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη, συμφώνως δέ πρός τό προβλεπόμενον πρόγραμμα θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τό ἡρῶον τῆς πόλεως καί μετά ταύτην παρέλασις.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Δεν υπάρχουν σχόλια: