Τρίτη 14 Απριλίου 2015

Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αιχάν Καραγιουσουφ Σχετικά με την απορρόφηση των Επιτυχόντων – Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς ΥποχρέωσηςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Σχετικά με την απορρόφηση των Επιτυχόντων – Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης


Ο διαγωνισμός των 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με αριθμ. Πρωτ. 34671οικ/ Φ.300.2 /28-07-2011, πραγματοποιήθηκε για την εργασιακή τακτοποίηση όσων εργάζονταν πολλά χρόνια, κατά τη θερινή περίοδο ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες. Παρόλα αυτά είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε καθώς οι προκάτοχοί του αρμόδιου υπουργείου, έκριναν σκόπιμο να συνεχίσουν την ομηρία όσων μένουν μέχρι και σήμερα στους πίνακες Επιλαχόντων - Επιτυχόντων.

Το Άρθρο 15 του Ν. 3938/2011 αφορά αποκλειστικά τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης & βάσει αυτού  θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει και απορρόφηση των υπολοίπων. Στην παράγραφο 6  του άρθρο 15  αναφέρεται ρητά ότι η κάλυψη του 50% των κενών θέσεων που προκύπτουν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατ’ έτος, οφείλει να καλύπτεται από τον πίνακα Επιλαχόντων – Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Η συγκεκριμένη παράγραφος ερμηνεύτηκε και παρερμηνεύτηκε κατά το δοκούν. Κατά την Αναδιοργάνωση των Σωμάτων Ασφαλείας  και συγκεκριμένα του Πυροσβεστικού Σώματος ( πέρα από τα 3 έτη που ήταν η ισχύς του πίνακα ) δόθηκε παράταση για άλλα 2 έτη. Ουσιαστικά παράταση στην ομηρία τους, αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά απολύτως ενέργεια για τη διευθέτηση του θέματος.

Παράλληλα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 η οποία προβλέπει την αύξηση ή  τη μείωση  του προσωπικού των Πενταετών Πυροσβεστών με προεδρικό Διάταγμα και την έγκριση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  & του Υπουργού Οικονομικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Προτίθεται να προβεί στην άμεση απορρόφηση των Επιλαχόντων – Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, απαλείφοντας με αυτό τον τρόπο την αδικία που υφίστανται τα 4 περίπου χρόνια μετά από το διαγωνισμό;

2.      Έχοντας υπόψη ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει στη διάθεσή του έμπειρο προσωπικό σε πάσης φύσης συμβάντα που μπορούν να συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία του, τα κενά που έχουν προκύψει στο Πυροσβεστικό Σώμα, προτίθεται να τα αναπληρώσει από τη δεξαμενή των Επιτυχόντων του πίνακα κατά το 50%;

3.      Προτίθεται να κάνει χρήση της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αυξάνοντας τις θέσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ούτως ώστε να απορροφηθούν οι  Επιλαχόντες – Επιτυχόντες του διαγωνισμού από τον εν λόγο πίνακα; 

Οι ερωτώντες βουλευτές
Δεν υπάρχουν σχόλια: