Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού


Συνεδρίασε, την Πέμπτη 23/04/2015, στην Αθήνα  η Εθνική Ομάδα Εργασίας για την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού( από την ΠΑΜΘ συμμετέχει ο Προϊστάμενος της Δνσης Κτηνιατρικής).
 Αντικείμενα της συζήτησης ήταν τα εξής: 
1.      Η ανοσία που αναπτύχθηκε στα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα: Από τα μέχρι τώρα εργαστηριακά αποτελέσματα διαπιστώνεται πως τα επίπεδα ανοσίας που έχουν αναπτυχθεί είναι πάρα πολύ χαμηλά(αιγοπρόβατα 19%  και βοοειδή 67%) και δεν παρέχουν ικανοποιητικά επίπεδα προστασίας σε μια νέα έξαρση της επιδημίας. 
2.       Ο εμβολιασμός ως μέθοδος για την αντιμετώπιση  του Κ.Π στην Ελλάδα υπό τις παρούσες συνθήκες: Η ομάδα εργασίας συνεκτιμώντας : α) Την επιδημιολογική εικόνα του νοσήματος σήμερα και  την χαμηλή ανοσία στα ζώα, β) Το γεγονός ότι ένας γενικευμένος εμβολιασμός θα απαιτούσε των εμβολιασμό 12.000.000 Αιγοπροβάτων και 1.000.000 βοοειδών περίπου,  γ) Το κόστος αγοράς και διενέργειας του εμβολιασμού αγγίζει περίπου  τα 20.000.000 € ετησίως, δ) Την δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα και το γεγονός ότι η Ε.Ε ενέκρινε μόλις 1.160.000€ για την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Κ.Π,  ε) Το γεγονός ότι οι υπάρχουσες σήμερα υποδομές του Δημοσίου δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην διενέργεια ενός γενικευμένου  εμβολιασμού, στ’) Την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να προστατέψουν το κοπάδι τους

Αποφάσισε να προτείνει στην πολιτική ηγεσία  ως  διαδικασία για την αντιμετώπιση του Κ.Π,
        i.            τον εθελοντικό εμβολιασμό των αιγοπροβάτων που θα γίνει με δαπάνη του κτηνοτρόφου  
      ii.            Παράλληλα την ανάληψη οργανωμένων δράσεων εντομοκτονίας, με στοχευμένες παρεμβάσεις ψεκασμού στους χώρους ανάπτυξης των εντόμων φορέων,   με δαπάνες κάθε Περιφέρειας
    iii.            Να ενταθεί η εντομολογική διερεύνηση της χώρας με ευθύνη και οργάνωση του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, ιδιωτικών φορέων και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
    iv.            Να οργανωθεί ο εμβολιασμός με την έκδοση Κτηνιατρικής συνταγής και να καταγράφονται συστηματικά από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες,  οι εκμεταλλεύσεις και ο αριθμός των ζώων που εμβολιάζονται
3.      Διαθεσιμότητα των Εμβολίων και πιθανό κόστος εμβολιασμού
·         Τα κατάλληλα για την Ελλάδα εμβόλια  που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην αγορά  είναι τρία. Αυτονόητο πως όποια νέα εμβόλια πληρούν  τα κριτήρια, θα επιτραπεί η κυκλοφορία τους στην Ελληνική αγορά.
·         Οι ποσότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν άμεσα για την ελληνική αγορά αυτή την στιγμή οι εταιρείες είναι περίπου 4.000.000 δόσεις. Οι δόσεις θα διατεθούν στην Ελληνική αγορά σταδιακά και ανάλογα με την ζήτηση
·         Το κόστος λιανικής αγοράς του εμβολίου δεν έγινε ακόμα οριστικά  γνωστό από τους προμηθευτές
4.      Οργάνωση της διαδικασίας εμβολιασμού
·         Ο Εμβολιασμός θα διενεργηθεί από τους ιδιώτες κτηνιάτρους και τους κτηνιάτρους εκτροφής οι οποίοι θα αμείβονται από τον κτηνοτρόφο. Ο τρόπος και η συγκεκριμένη διαδικασία εμβολιασμού θα ανακοινωθούν εντός των ημερών από την κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ
5.      Αντικειμενικός στόχος της διαδικασίας εμβολιασμού
·         Η μείωση εμφάνισης νέων κρουσμάτων, αφού ένας γενικευμένος εμβολιασμός όλων των ευπαθών στη νόσο ζώων που θα εξασφάλιζε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεν είναι εφικτός υπό τις παρούσες συνθήκες.
6.      Μετακινήσεις των ζώων των ευπαθών ειδών
·         Εξ αιτίας του γεγονότος πως η χώρα συνεχίζει να αποτελεί μια ζώνη ελέγχου, κανένας περιορισμός στις μετακινήσεις των ζώων δεν προβλέπεται να επιβληθεί
7.      Γενικές πληροφορίες
Α) Ο εμβολιασμός πιθανότατα,  ανάλογα με το είδος του εμβολίου, να χρειαστεί μία ή και δύο δόσεις (επανάληψη δηλαδή της 2ης δόσης  μέσα σε τρείς εβδομάδες από την 1η δόση). Β) Ο εμβολιασμός θα χρειαστεί να επαναλαμβάνεται κάθε έτος για τα επόμενα 4 με 5 χρόνια και μέχρι την οριστική εξάλειψη της νόσου. Γ) Το εμβόλιο με κάποιον ορότυπο δεν καλύπτει τα ζώα μιας εκμετάλλευσης εάν αυτή προσβληθεί από κάποιον άλλο ίσως ορότυπο του ιού Ε) η πλήρης ανοσία εγκαθίσταται στο κοπάδι 20 ημέρες μετά την τελευταία δόση

Κομοτηνή   28/04/2015                           Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: