Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

Θέσεις για Κοινωφελή εργασία στον Δήμο Μαρωνείας -Σαπών32.433 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, στους Δήμους της χώρας, προβλέπονται στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, το οποίο απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού –Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε από την Μεγάλη Δευτέρα και λήγει στις 12:00 (το μεσημέρι) της Δευτέρας 27-4-2015.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο www.oaed.gr μέσω του σχετικού πεδίου «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ (55 θέσεις)

ΔΕ
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
1
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
42
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
7
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
2
ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1


Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες:
Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
Μακροχρόνια άνεργοι.
Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα.
Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων, αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ.
Αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
4) Την ηλικία.
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από ΕΔΩ: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el

Δεν υπάρχουν σχόλια: