Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε σε 864.512 άτομα.  Από αυτά 461.000 (ποσοστό 53,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 403.512 (ποσοστό 46,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 346.876 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,12%) και οι 517.636 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,88%).


§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 9.346 άτομα (ποσοστό 1,08%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 78.035 άτομα (ποσοστό 9,03%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 122.917 άτομα (ποσοστό  14,22%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 350.185 άτομα (ποσοστό 40,51%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 189.573 άτομα (ποσοστό  21,93%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 105.806 άτομα (ποσοστό 12,24%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.650 άτομα (ποσοστό  1,00%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 18.833 άτομα (ποσοστό 2,18%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  279.374 άτομα (ποσοστό 32,32%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 420.901 άτομα (ποσοστό 48,69%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 145.404 άτομα (ποσοστό 16,82%).
§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 805.652 άτομα (ποσοστό 93,19%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 14.332 άτομα (ποσοστό 1,66%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 44.528 άτομα (ποσοστό 5,15%).Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε σε 196.709 άτομα όπου 70.814 (ποσοστό 36,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 125.895 (ποσοστό 64,00%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 77.169 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,23%) και οι 119.540  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,77%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.281 άτομα (ποσοστό 0,65%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 10.073 άτομα (ποσοστό 5,12%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 22.785 άτομα (ποσοστό  11,58%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 79.563 άτομα (ποσοστό 40,45%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 48.112 άτομα (ποσοστό  24,46%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 30.899 άτομα (ποσοστό 15,71%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.996 άτομα (ποσοστό  2,03%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.793 άτομα (ποσοστό 3,45%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 85.666 άτομα (ποσοστό 43,55%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 82.332 άτομα (ποσοστό 41,85%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.918 άτομα (ποσοστό 11,14%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 164.302 άτομα (ποσοστό 83,53%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.048 άτομα (ποσοστό 4,60%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.359 άτομα (ποσοστό 11,87%).


Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ


Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 153.602 άτομα από τα οποία οι 100.775 (ποσοστό 65,61%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 52.827 (ποσοστό 34,39%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.


§         Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 72.247 είναι <άνδρες> (ποσοστό 47,04%)  και οι 81.355 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 52,96%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων  ανέργων ανήλθε σε 158 άτομα (ποσοστό 0,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 7.890 άτομα (ποσοστό 5,14%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 21.031 άτομα (ποσοστό  13,69%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 76.053 άτομα (ποσοστό 49,51%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 34.589 άτομα (ποσοστό  22,52%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 13.264 άτομα (ποσοστό 8,64%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 617 άτομα (ποσοστό  0,40%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 2.665 άτομα (ποσοστό 1,74%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 55.736 άτομα (ποσοστό 36,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 74.266 άτομα (ποσοστό 48,35%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 20.935 άτομα (ποσοστό 13,63%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 127.825 άτομα (ποσοστό 83,22%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 7.373 άτομα (ποσοστό 4,80%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 18.404 άτομα (ποσοστό 11,98%).
Δεν υπάρχουν σχόλια: