Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Η Χρησιμότητα της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής στην Περιοχή των Σαπών.Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών χαρακτηρίζεται από μία πολιτισμική ποικιλομορφία, έναν πλουραλισμό διαφορετικών πολιτισμών, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη της ενημέρωσης και κατάρτισης στην Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Ειδικότερα, η ύπαρξη ατόμων και ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό ή/και θρησκευτικό υπόβαθρο, κάνει επιτακτική την ανάγκη της γνωριμίας και στη συνέχεια της αναγνώρισης του «διαφορετικού», με σκοπό την αποδοχή και τελικά την συνύπαρξη.
Τι είναι όμως η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική; Θα μπορούσε, πολύ γενικά, να ειπωθεί πως η διαπολιτισμική συμβουλευτική αναφέρεται στη συμβουλευτική που παρέχεται σε ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό ή/και θρησκευτικό υπόβαθρο από αυτό της κυρίαρχης κουλτούρας. Η παροχή συμβουλών, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην διαπολιτισμική συμβουλευτική, μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαχείριση του νέου περιβάλλοντος.
Έτσι, στα πλαίσια της ποικιλομορφίας, της πολυπολιτισμικότητας που χαρακτηρίζει την περιοχή των Σαπών, η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική θα είναι πάντα χρήσιμη και αναγκαία. Μέσα, σε αυτό το πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας, πολλές φορές ενυπάρχει η έλλειψη της πολιτιστικής κατανόησης, αυτής της κατανόησης του πολιτισμικά «άλλου» που μοιραία οδηγεί στην ετικετοποίηση των ανθρώπων.

Παράλληλα, κεντρική σημασία πρέπει να αποδοθεί στην κατασκευή της ταυτότητας. Τα άτομα που προέρχονται από ένα διαφορετικό πολιτισμικό ή/και θρησκευτικό υπόβαθρο, μοιραία δεν αισθάνονται μέλη της κυρίαρχης κουλτούρας στην κοινωνία. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να ταυτιστούν με την κυρίαρχη κουλτούρα της κοινωνίας, συνήθως επειδή αισθάνονται τις συναισθηματικές συνέπειες των διακρίσεων, είτε άμεσων είτε έμμεσων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να χαρακτηρίζονται ως οι «άλλοι» και τελικά να μην γίνονται αποδεκτοί από την «επικρατούσα τάση».
Σε αυτά ακριβώς τα σημεία αποσκοπεί η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική. Μέσα από την γνωριμία των άλλων πολιτισμών παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε εργαλεία και καλύτερης απόδοσης λύσεων των όποιων προβλημάτων αναδύονται. Ζωτικής σημασίας στη Διαπολιτισμική Συμβουλευτική είναι η αποφυγή του προβλήματος της ύπαρξης του «εθνοκεντρισμού» και η αποκόμιση των κοινών οφελών από τη σοφία που υπάρχει και παρέχει ο κάθε ένας διαφορετικός πολιτισμός.
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός πως όλοι ανήκουμε στο ανθρώπινο είδος, ο καθένας «μας» είναι «διαφορετικός», με διαφορετικό υπόβαθρο, πολιτισμικό, θρησκευτικό, οικονομικό, με διαφορετικές αξίες, ιδανικά και ερμηνείες. Παρόλα αυτά, αυτή η διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων έχει να προσφέρει πολλά. Το σημαντικότερο είναι  πως όλοι «μας» έχουμε να προσφέρουμε στον «άλλο», αλλά και «άλλος» έχει να προσφέρει σε «μας».

Ειρήνη – Μαρία Κελεσίδου
Δημήτρης Παπαμιχαήλ
Σπουδαστές ΠΕΣΥΠ
ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΑΠΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: