Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το εθνικό αποθεματικό για το έτος 2015Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης σε εφαρμογή του ΦΕΚ 432/24-3-2015 ανακοινώνει ότι για την  ΠΕ Ροδόπης χορηγούνται 25 στρέμματα από το Εθνικό Αποθεματικό.
Η χορήγηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 13 της με αριθ. 3323/99634/01−08−2014 Υπουργικής Απόφασης και τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιωμάτων φύτευσης στο Εθνικό Αποθεματικό  ως εξής:
   Ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις των νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, που διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης, οι οποίοι αιτούνται εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)

και εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρεμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα  ΦΥΤΙΚΗΣ& ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης Δημοκρατίας 1, 4ος όροφος  και στα τηλέφωνα 2531350443-433  .

Δεν υπάρχουν σχόλια: