Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιανουάριο 2015 ανήλθε σε 864.377 άτομα.  Από αυτά 459.232 (ποσοστό 53,13%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 405.145 (ποσοστό 46,87%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.


§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 346.147 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,05%) και οι 518.230 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,95%).


§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 9.323 άτομα (ποσοστό 1,08%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 78.252 άτομα (ποσοστό 9,05%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 123.429 άτομα (ποσοστό  14,28%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 350.754 άτομα (ποσοστό 40,58%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 189.087 άτομα (ποσοστό  21,88%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 105.060 άτομα (ποσοστό 12,15%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.472 άτομα (ποσοστό  0,98%).


§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 18.390 άτομα (ποσοστό 2,13%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  279.443 άτομα (ποσοστό 32,33%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 420.663 άτομα (ποσοστό 48,67%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 145.881 άτομα (ποσοστό 16,88%).
§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 806.001 άτομα (ποσοστό 93,25%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 14.397 άτομα (ποσοστό 1,67%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 43.979 άτομα (ποσοστό 5,09%).Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιανουάριο 2015 ανήλθε σε 201.381 άτομα όπου 70.164 (ποσοστό 34,84%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 131.217 (ποσοστό 65,16%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 79.590 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,52%) και οι 121.791  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,48%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.399 άτομα (ποσοστό 0,69%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 11.506 άτομα (ποσοστό 5,71%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 23.784 άτομα (ποσοστό  11,81%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 81.288 άτομα (ποσοστό 40,37%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 48.778 άτομα (ποσοστό  24,22%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 30.740 άτομα (ποσοστό 15,26%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.886 άτομα (ποσοστό  1,93%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.779 άτομα (ποσοστό 3,37%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 87.271 άτομα (ποσοστό 43,34%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 84.615 άτομα (ποσοστό 42,02%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 22.716 άτομα (ποσοστό 11,28%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 168.517 άτομα (ποσοστό 83,68%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.309 άτομα (ποσοστό 4,62%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.555 άτομα (ποσοστό 11,70%).


Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ


Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Ιανουάριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 167.537 άτομα από τα οποία οι 94.999 (ποσοστό 56,70%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 72.538 (ποσοστό 43,30%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.


§         Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 74.644 είναι <άνδρες> (ποσοστό 44,55%)  και οι 92.893 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 55,45%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων  ανέργων ανήλθε σε 183 άτομα (ποσοστό 0,11%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 8.272 άτομα (ποσοστό 4,94%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 22.228 άτομα (ποσοστό  13,27%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 82.292 άτομα (ποσοστό 49,12%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 38.896 άτομα (ποσοστό  23,22%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 14.940 άτομα (ποσοστό 8,92%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 726 άτομα (ποσοστό  0,43%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 2.517 άτομα (ποσοστό 1,50%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 64.284 άτομα (ποσοστό 38,37%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 79.586 άτομα (ποσοστό 47,50%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.150 άτομα (ποσοστό 12,62%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 136.254 άτομα (ποσοστό 81,33%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.901 άτομα (ποσοστό 5,91%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 21.382 άτομα (ποσοστό 12,76%).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2014
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2015
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
858.125
864.377
6.252
0,73%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
205.803
201.381
-4.422
-2,15%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
173.526
167.537
-5.989
-3,45%


[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: