Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Ιδρύεται Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΘράκηςΣυμμετέχει και η Ένωση Επαγγελματιών Σαπών
Στη σύσταση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης με έδρα την Κομοτηνήπροχωρησαν πέντε εμπορικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα οι Εμπορικοί Σύλλογοι Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Σαπών και Σαμοθράκης με στόχο την προάσπιση της επιχειρηματικότητας και του εμπορίου της περιοχής και η ισόρροπη ανάπτυξή του.
Η δημιουργία της νέας αυτής Ομοσπονδίας δεν έχει τυπικά ολοκληρωθεί καθώς απομένουν μόλις λίγα γραφειοκρατικά βήματα για την επίσημη αναγνώριση και λειτουργία της ωστόσο, λίγες μόλις ημέρες πριν όπως αναφέρει και το καταστατικό της με την υπ’ αριθ. 4/2015 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής αναγνωρίσθηκε η ίδρυσή της και επικυρώθηκε το καταστατικό της, υπογεγραμμένο από τα προαναφερθέντα πέντε ιδρυτικά μέλη, με σκοπούς, όπως αναφέρονται, «την ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος στο εμπόριο και τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα της Θράκης, τη γενίκευση της συμμετοχής όλων των εμπόρων και των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών στις πρωτοβάθμιες εμπορικές και επιχειρηματικές οργανώσεις της περιοχής, τη συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά το τοπικό εμπόριο και τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα του χώρου ευθύνης της και κυρίως τη διαφύλαξη, προαγωγή και ανάπτυξη των κοινών οικονομικών. Των κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, καθώς και την κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξή τους, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης της τοπικής κοινωνίας εν γένει.
Οι διαφορετικές συνθήκες επιχειρηματικότητας στη Θράκη σε σχέση με την επιχειρηματικότητα στις υπόλοιπες περιοχές που ανήκουν στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η ανάγκη των εδώ συλλόγων να διασφαλίσουν, να θωρακίσουν αλλά και να αναπτύξουν περαιτέρω και υπό διαφορετική βάση την επιχειρηματικότητα και το εμπόριο στην Θράκη οδήγησε στην απόφαση για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος, πιο ευέλικτου, με έδρα την Κομοτηνή, που θα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τους πέντε συνιδρυτές συλλόγους με βλέψεις για τη συμμετοχή και άλλων συλλόγων εφόσον αυτοί το επιθυμήσουν, αυστηρά όμως από το σύνολο της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: