Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεωνΣτην Κομοτηνή την Παρασκευή 13/02/2015, στο Ξενοδοχείο Chris &Eve (3o χλμ ΕΟ Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη), η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔ ΑΜΘ), στο πλαίσιο των δράσεων της  για Συλλογική Υποστήριξη των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4281/2014). Σύννομη διενέργεια των δαπανών Ο.Τ.Α Α’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων».

Στην ημερίδα συμμετείχαν Δήμαρχοί ,Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και Υπηρεσιακοί Παράγοντες οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή την ημερίδα .
Αρχικά ο κ. Μ Μουρατίδης (Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΠΕΔ) καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, καθώς ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης απουσίαζε λόγω υποχρεώσεων. Τον λόγο έδωσε στο κ. Θ. Παζαρλόγλου πιστοποιημένο εισηγητή του ΕΚΔΑ ο οποίος παρουσίασε αναλυτικές εισηγήσεις σχετικά  με τη νέα στρατηγική σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 4281/2014 και το νέο δημόσιο λογιστικό (Ν. 4270/2014).
                                     Ο Πρόεδρος
                                   της ΠΕΔ ΑΜΘ

                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: