Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 858.125 άτομα.  Από αυτά 453.098 (ποσοστό 52,80%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 405.027 (ποσοστό 47,20%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.


§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 342.696 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,94%) και οι 515.429 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,06%).§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 9.455 άτομα (ποσοστό 1,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 78.478 άτομα (ποσοστό 9,15%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 123.111 άτομα (ποσοστό  14,35%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 349.172 άτομα (ποσοστό 40,69%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 187.007 άτομα (ποσοστό  21,79%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 102.811 άτομα (ποσοστό 11,98%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.091 άτομα (ποσοστό  0,94%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 18.001 άτομα (ποσοστό 2,10%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  277.199 άτομα (ποσοστό 32,30%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 417.772 άτομα (ποσοστό 48,68%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 145.153 άτομα (ποσοστό 16,92%).
§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 801.094 άτομα (ποσοστό 93,35%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 14.147 άτομα (ποσοστό 1,65%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 42.884 άτομα (ποσοστό 5,00%).Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 205.803 άτομα όπου 68.687 (ποσοστό 33,38%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 137.116 (ποσοστό 66,62%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 81.821 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,76%) και οι 123.982  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,24%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.429 άτομα (ποσοστό 0,69%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 11.966 άτομα (ποσοστό 5,81%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 24.692 άτομα (ποσοστό  12,00%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 83.603 άτομα (ποσοστό 40,62%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 49.636 άτομα (ποσοστό  24,12%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 30.759 άτομα (ποσοστό 14,95%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.718 άτομα (ποσοστό  1,81%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.808 άτομα (ποσοστό 3,31%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 89.101 άτομα (ποσοστό 43,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 86.576 άτομα (ποσοστό 42,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.318 άτομα (ποσοστό 11,33%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.165 άτομα (ποσοστό 83,66%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.711 άτομα (ποσοστό 4,72%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.927 άτομα (ποσοστό 11,63%).


Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ


Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 173.526 άτομα από τα οποία οι 103.548 (ποσοστό 59,67%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 69.978 (ποσοστό 40,33%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.


§         Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 76.699 είναι <άνδρες> (ποσοστό 44,20%)  και οι 96.827 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 55,80%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων  ανέργων ανήλθε σε 181 άτομα (ποσοστό 0,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 8.699 άτομα (ποσοστό 5,01%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 23.298 άτομα (ποσοστό  13,43%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 85.742 άτομα (ποσοστό 49,41%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 39.806 άτομα (ποσοστό  22,94%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 15.079 άτομα (ποσοστό 8,69%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 721 άτομα (ποσοστό  0,42%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 2.473 άτομα (ποσοστό 1,43%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 64.612 άτομα (ποσοστό 37,23%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 83.143 άτομα (ποσοστό 47,91%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.298 άτομα (ποσοστό 13,43%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 142.897 άτομα (ποσοστό 82,35%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.588 άτομα (ποσοστό 5,53%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 21.041 άτομα (ποσοστό 12,13%).ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2014
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2014
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
854.517
858.125
3.608
0,42%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
205.550
205.803
253
0,12%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
120.353
173.526
53.173
44,18%


[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: