Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015

«Τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας των ΣΑΠΩΝ από το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών.»Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο του προγράμματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. των ΣΑΠΩΝ λειτουργεί από φέτος και νέο τμήμα ειδίκευσης, αυτό του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό με 40 φοιτητές. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να ειδικεύσει πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο αντικείμενο «Συμβουλευτική-Προσανατολισμός», ώστε να είναι σε θέση να ενεργήσουν, δραστηριοποιηθούν με επάρκεια ως εξειδικευμένοι λειτουργοί του, σε διάφορες δομές τόσο της Εκπαίδευσης όσο και του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σε διάφορους φορείς που παρέχουν εξειδικευμένα Συμβουλευτική και Προσανατολισμό. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εκπαίδευση που προσφέρεται σε μορφή μαθημάτων αλλά και σε μορφή πρακτικής άσκησης, ενώ η φοίτηση είναι υποχρεωτική.
Ο κάθε φοιτητής, επίσης είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία. Τα διδασκόμενα αντικείμενα είναι μαθήματα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική  και τον Προσανατολισμό ενώ η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 300 συνολικά ώρες πέραν των μαθημάτων. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους φορέων είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν λειτουργίες της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού. Πέραν των άλλων διαδικασιών τοποθέτησης των φοιτητών σε χώρους πρακτικής άσκησης, τα οφέλη για την τοπική κοινωνία από την λειτουργία και αυτού του προγράμματος στις ΣΑΠΕΣ είναι πολλαπλά.  Η παρουσία ακόμα 40 φοιτητών πέραν των άλλων 120 που φοιτούν στο άλλο πρόγραμμα του ΕΠΠΑΙΚ συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση της κοινωνίας μας, γεγονός που πρέπει να  εκμεταλλευτεί με πράξεις η Δημοτική Αρχή από τώρα, με επαφές για υλική και τεχνική υποστήριξη της σχολής. Δίνεται  στο Δήμο η δυνατότητα να αξιοποιήσει 40 φοιτητές σε υπηρεσίες του κοινωνικές(ΚΕΜΑΣ) και άλλους φορείς είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα, πάντα σε συνεργασία με την σχολή και με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Για παράδειγμα μπορούν να ενισχυθούν τα σχολεία του Δήμου, οι τοπικοί σύλλογοι είτε αθλητικοί είτε πολιτιστικοί, αλλά και τοπικές επιχειρήσεις έστω στο πλαίσιο που θέτει η σχολή για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και η οποία δεν κοστίζει καθόλου οικονομικά μιας και ο φορέας υποδοχής δεν έχει υποχρέωση μισθολογικής ή ασφαλιστικής κάλυψης των φοιτητών. Οι ώρες που αντιστοιχούν σε κάθε φοιτητή είναι 300 για την πρακτική του άσκηση άρα στους 40 αντιστοιχούν συνολικά 12000 ώρες. Αυτό το νούμερο είναι αρκετά μεγάλο για να το διαχειριστεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας η Δημοτική Αρχή. Τέλος ο Δήμος θα καταστεί και φορέας υλοποίησης ενός μεγάλου εκπαιδευτικού προγράμματος (PROJECT), συμβάλλοντας αφενός μεν στην αρτιότερη εκπαίδευση νέων συμβούλων, αφετέρου δε στην αξιοποίηση των ασκούμενων υπό την εποπτεία του.  Αναμφισβήτητα η συνεργασία του Δήμου με την ΑΣΠΑΙΤΕ στις ΣΑΠΕΣ στο πλαίσιο αυτό θα είναι εποικοδομητική ,ανοίγοντας νέους ορίζοντες σκέψης καθιστώντας την Πόλη μας κέντρο εκπαίδευσης – πρακτικής σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία και άλλων σχολών στο μέλλον.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΟ ΓΕΛ ΔΕ  ΣΑΠΩΝ.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΟ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ΣΑΠΩΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: