Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για το μήνα Νοέμβριο 2014 ανήλθε σε 854.517 άτομα. Από αυτά 450.809 (ποσοστό 52,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 403.708 (ποσοστό 47,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.


§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 338.770 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,64%) και οι 515.747 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,36%).§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 10.975 άτομα (ποσοστό 1,28%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 80.741 άτομα (ποσοστό 9,45%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 122.871 άτομα (ποσοστό  14,38%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 346.910 άτομα (ποσοστό 40,60%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 184.307 άτομα (ποσοστό  21,57%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 100.818 άτομα (ποσοστό 11,80%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.895 άτομα (ποσοστό  0,92%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 17.455 άτομα (ποσοστό 2,04%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  273.685 άτομα (ποσοστό 32,03%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 418.592 άτομα (ποσοστό 48,99%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 144.785 άτομα (ποσοστό 16,94%).
§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 799.810 άτομα (ποσοστό 93,60%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 13.393 άτομα (ποσοστό 1,57%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 41.314 άτομα (ποσοστό 4,83%).Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για το μήνα Νοέμβριο 2014 ανήλθε σε 205.550 άτομα όπου 68.272 (ποσοστό 33,21%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 137.278 (ποσοστό 66,79%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 81.331 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,57%) και οι 124.219  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,43%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.562 άτομα (ποσοστό 0,76%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 12.262 άτομα (ποσοστό 5,97%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 25.095 άτομα (ποσοστό  12,21%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 83.559 άτομα (ποσοστό 40,65%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 49.123 άτομα (ποσοστό 23,90%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 30.292 άτομα (ποσοστό 14,74%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.657 άτομα (ποσοστό  1,78%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.695 άτομα (ποσοστό 3,26%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 87.984 άτομα (ποσοστό 42,80%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 87.195 άτομα (ποσοστό 42,42%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.676 άτομα (ποσοστό 11,52%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.852 άτομα (ποσοστό 84,09%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 9.630 άτομα (ποσοστό 4,68%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.068 άτομα (ποσοστό 11,22%).


Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ


Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2] για το μήνα Νοέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 120.353 άτομα από τα οποία οι 87.314 (ποσοστό 72,55%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 33.039 (ποσοστό 27,45%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.


§         Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 52.925 είναι <άνδρες> (ποσοστό 43,97%)  και οι 67.428 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 56,03%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 132 άτομα (ποσοστό 0,11%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 5.745 άτομα (ποσοστό 4,77%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 16.955 άτομα (ποσοστό  14,09%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 60.039 άτομα (ποσοστό 49,89%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 26.702 άτομα (ποσοστό  22,19%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 10.282 άτομα (ποσοστό 8,54%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 498 άτομα (ποσοστό  0,41%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 1.704 άτομα (ποσοστό 1,42%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 40.942 άτομα (ποσοστό 34,02%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 57.683 άτομα (ποσοστό 47,93%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 20.024 άτομα (ποσοστό 16,64%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 102.346 άτομα (ποσοστό 85,04%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 5.687 άτομα (ποσοστό 4,73%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 12.320 άτομα (ποσοστό 10,24%).


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2014
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2014
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
847.843
854.517
6.674
0,79%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
168.334
205.550
37.216
22,11%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
100.399
120.353
19.954
19,87%

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: