Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Από 1η Φεβρουαρίου αιτήσεις για τις εργατικές κατοικίες Ξυλαγανής
Υπεγράφησαν οι αποφάσεις για την έναρξη των αιτήσεων στο ΟΑΕΔ από δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια για την χορήγηση δωρεάν κατοικιών του πρώην ΟΕΚ σε 13 περιοχές της χώρας μετά από κλήρωση.
Σύμφωνα με αυτές η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ ξεκινά από 1 Φεβρουαρίου 2015 και θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου 2015. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι που συνδέονται με τους εργοδότες τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης μισθωτών και από τις αμοιβές τους παρακρατούνε εισφορές υπέρ ΕΛΕΚΠ, εφόσον εργάζονται ή κατοικούν στον Καλλικρατικό Δήμο που θα γίνει η κλήρωση.

Οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ από τις αμοιβές των οποίων παρακρατούνε εισφορές υπέρ ΕΛΕΚΠ και κατοικούν ή εργάζονται στο δήμο που γίνεται η κλήρωση.
Οι 16 εργατικές κατοικίες στο Δήμο Μαρωνείας, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης είναι κατοικίες που βρίσκονται στην Ξυλαγανή.
Οι παραπάνω δικαιούχοι για να δικαιούνται παραχώρησης κατοικίας θα πρέπει: -Να μην έχουν οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, ιδιόκτητη κατοικία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά, κατά την αιτιολογημένη κρίση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους. -Να μην έχουν πάρει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, άλλη στεγαστική συνδρομή (δάνειο – κατοικία), από τον καταργηθέντα ΟΕΚ, πλην της επιδότησης ενοικίου και τυχόν δανείων που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας. Για την εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης των δικαιούχων, λαμβάνονται υπόψη και τα ακίνητα που τυχόν μεταβίβασαν μέχρι δύο χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης παραχώρησης της κατοικίας. Αν και οι δύο σύζυγοι έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λάβουν στεγαστική συνδρομή, αίτηση δικαιούται να υποβάλλει μόνο ο ένας απ' αυτούς, ύστερα από κοινή τους απόφαση.
Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι έγγαμοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και εκείνοι που λύθηκε ο γάμος τους με θάνατο του συζύγου ή με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου και συντηρούν παιδιά, καθώς και οι άγαμοι προστάτες οικογένειας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  Σε κάθε περίπτωση, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να εργάζονται μέσα στα όρια της Επικράτειας. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, δικαιούνται στεγαστική συνδρομή, ανεξαρτήτως  ημερών εργασίας. Αρκεί για τις ημέρες εργασίας που είχαν ασφαλισθεί, σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες υπέρ ΕΛΕΚΠ, εισφορές και κατά τον χρόνο συνταξιοδότησής τους ήταν δικαιούχοι του καταργηθέντος ΟΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: